HomeCultural

Nou „Ave”, Editurii „Mușatinia”

Orașul nostru are, în acest an bisect, patru omagieri, ca patru mari aduceri aminte ale unor evenimente cardinale în devenirea sa: Melchisedec (120, plecarea dintre noi), Celibidache (100, naștere), Colegiul Național „Roman-Vodă” (140, ctitorire) și Editura „Mușatinia” (10, de la înființare). Cvartet festiv, dar și prilej de prețuire a celor care ne dăruiesc bucuria, că toate patru sînt sărbătorite cu omagieri alese.

 

Ne vom opri numai la una, așa cum se cuvine, la Editura decenară, acea care, tot în acest an festiv, a scos cea de a suta carte. Sau, altfel, spus, a zămislit o variată bibliotecă, asemeni unor edituri mai vechi.

Cu zece ani în urmă, în casa zisă în oraș „Cristodorescu”, vecină cu frumoasa zonă a Gării, la inițiativa poetei Emilia Țuțuianu, mai tîrziu și Dospinescu, înființa prima Editură laică în oraș, numită „Mușatinia”. A debutat cu volumul de versuri: „Curcubeu într-o peniță”, semnat de adolescenta Mădălina Gavrilă. De la început a beneficiat de polivalența Tipografiei Priftis din Dărmăneștii Bacăului.

La noul așezămînt de cultură, s-au alăturat, de îndată, informaticiana Felicia Dumbravă și profesoara Cecilia Bănică-Pal. În anii următori, ctitora Editurii, căsătorindu-se, soțul acesteia, Dorin Dospinescu, i-a devenit un colaborator de minune.

Editările s-au succedat în „alegretto”, în medie cam una la o lună. La ea și-au tipărit lucrări Episcopia Romanului și Bacăului, profesorul universitar Tudor Ghideanu, Primăria municipiului nostru, familia pictorului Bîrjoveanu și mulți alții. Tipărituri ce atrăgeau atenția, mai înainte de a fi citite, prin prea frumoasele lor coperți, cu text sau ornamente pe toate cele patru pagini ale lor. O Editură care, așa „adolescentă”, și-a permis să abordeze lucrări cu texte în limbi străine, cu alfabet slavon, cu relații matematice sau partituri muzicale, cu grafică sau reproduceri în culori. Sau, altfel spus, o Editură complexă și totală, care, întotdeauna, și-a respectat condițiile asumate și, mai ales, termenul de imprimare.

Nu are anumită profilare, ci editează orice literatură, artă și știință. Sîntem încredințați că „Mușatinia” ne va oferi, în acest an aniversar, un „Index” recapitulativ, pe ani, cu toate aparițiile succesive, ajunse, în aceste zile, la „o sută”.

În evoluția culturii umane, instituția denumită „Editură” a avut și are, în continuare, un rol covîrșitor. Constituirea acesteia poate fi considerată ca fiind un „Gutenberg – II”. Se spune că prima tipăritură cu „litere mobile” a fost textul antic al lui Euclid: „Elementele”. Ei bine, așezămîntul social de atunci, care le-a tipărit, trebuie să-l acceptăm ca fiind prima Editură europeană. Și, acum, am ajuns să sărbătorim o Editură tînără – „Mușatinia”, cu performanța de o tipăritură la lună.

Toată prețuirea noastră, a întregii vieți, culturale contemporane, adusă „Mușatiniei” noastre, care, asemeni tuturor celorlalte de pe planetă, răspîndește, în toată „atmosfera spirituală” a Terrei – asemeni pufurilor vegetale, purtătoare de viitor și elansate spre multele zări ale lumii – eflorescențele de gînd ale omenirii.

 

Gheorghe A.M. CIOBANU

Comentarii

WORDPRESS: 0