Noi angajări și la pompieri

Noi angajări și la pompieri

Oportunități noi de angajare la Spitalul Roman
Primăria vrea să aibă mai mulţi angajaţi
Fabrica de airbaguri face angajări

 

pompieri-03Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ organizează concurs/examen pentru ocuparea mai multor posturi prevăzute a fi încadrate de ofiţeri și subofițeri, prin încadrare din sursă externă.

Pentru serviciul Comunicaţii și Tehnologia Informaţiei se caută un ofițer I în specialitatea Comunicaţii / Informatică, pentru Structura de Securitate se caută un ofiţer I în specialitatea Informatică / Pompier, pentru serviciul Informare și Relaţii Publice se caută un ofiţer I în specialitatea Pompier / Protecţie civilă, iar pentru Centrul Operaţional se caută un ofiţer III în specialitatea Pompier / Protecţie civilă.

De asemenea, pentru Serviciul Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației se caută un subofiţer operativ principal în specialitatea Protecție civilă, pentru Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ – Dispecerat se caută doi subofiţeri operativi principali în specialitatea Pompier / Comunicații, iar pentru Detaşamentul de Pompieri Piatra Neamţ – Formațiunea de Protecție Civilă – echipajul autospecialei de primă cercetare și evaluare se caută un subofiţer operativ principal în specialitatea Apărare CBRN.

Condiţii de înscriere pentru candidaţi

Pentru a participa la concursuri, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să depună documentele prevăzute în anunţurile de concurs, în condiţiile şi la termenele stabilite în acestea;
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile;
– să îndeplinească toate celelalte cerinţe specifice menţionate în anunţurile de concurs;
– persoanele care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi recrutate în vederea rechemării în activitate, trebuie să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
– să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile articolului 85 alineatul (1) literele a), d), i), j), k) şi ale articolului 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
– să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile articolului 69 alineatul (1) literele a), c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
– să nu dobândească, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
– persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Pentru posturile de ofițeri, la concurs pot participa şi cadrele militare în activitate, care au statul de subofiţeri şi maiştri militari, care trebuie să mai îndeplinească următoarele condiţii pentru trecerea în corpul ofiţerilor:
– să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
– să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile articolului 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– să aibă vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la concurs.

Cei interesaţi se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în strada Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, interioare 27128, 27007 sau pot accesa pagina oficială de internet www.ijsunt.ro . Anunţurile au fost publicate pe pagina oficială de internet a instituţiei, la secţiunea Carieră / Anunţuri angajare (http://www.ijsunt.ro/angajari.php).

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!