Muzeograful și publicistul Minodora Ursachi, premiată la Gala Superlativele Culturale ale anului 2016

HomeCultural

Muzeograful și publicistul Minodora Ursachi, premiată la Gala Superlativele Culturale ale anului 2016

 

minodora ursachiBiblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” din Piatra Neamţ a organizat vineri, 10 februarie, Gala Superlativele Culturale ale anului 2016, manifestare de bilanţ asupra activităţii Bibliotecii Judeţene pe parcursul anului 2016 şi o retrospectivă asupra culturii nemţene. În cadrul ceremoniei, unul dintre premiile anului 2016 a fost oferit fostului director al Muzeului de Artă din Roman, Minodora Ursachi, pentru volumul ,,Fenomenul artistic romașcan”, apărut la Editura Mușatinia în anul 2016.

„Argument, contemplare, artă, frumos… şi un nume: Minodora Ursachi”

„Minodora Ursachi, muzeograf, publicist, s-a născut la 22 decembrie 1934, în localitatea Negrea, comuna Lascăr Catargi, Galaţi. Urmează cursurile primare în satul natal (1942-1946), Liceul de Fete Mihail Kogălniceanu în Galaţi (1946-1953) şi Facultatea de Istorie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi (1953-1957). După terminarea facultăţii este repartizată ca profesor-muzeograf la Muzeul de Istorie din Roman, unde a activat între anii 1957-1968.

Fire sensibilă, autodidactă, inovatoare, fondează Muzeul de Artă din Roman în anul 1970, unde îşi va dărui 30 de ani de viaţă profesiei de  muzeograf (1970-2000).

În anul 2002, la Sărbătoarea culturii romaşcane, primeşte «Premiul pentru Cultură» şi «Diploma de Recunoştinţă» pentru susţinerea cercetării arheologice şi contribuţia adusă la dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului muzeal, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la fondarea Muzeului de Istorie Roman (2007).

Cărţi publicate: volumul «Muzeul de Artă Roman 50 de ani», Editura Muşatinia, 2007, pune în valoare patrimoniul deţinut de această instituţie. Dicţionarul de artă, «Identităţi artistice la Roman», Editura Muşatinia, 2013, prezintă personalităţi ale lumii artelor care au onorat cu prezenţa lor Muzeul de Artă din Roman; volum apreciat la superlativ: «un excelent dicţionar – album de artă» de către criticul literar Constantin Tomşa.

A organizat peste 300 de expoziţii temporare la sediul Muzeului de Artă şi peste 200 de expoziţii itinerante precum şi numeroase activităţi culturale. A scris cronici, articole, studii, comunicări în diferite publicaţii: «Pictura, artele Plastice» (Istoria oraşului Roman, 1392-1992), «Donaţia Maria Steurer Moţatu şi Leonida Moţatu» (Carpica XXXI, 2002), «Profesorul Ion N. Teştiban» (Melidonium I, 2009) având colaborări la diverse reviste de cultură şi artă.

Prezentă în volumele «Portrete printre rame», autor Gh. A.M. Ciobanu, 2012, «Personalităţi române şi faptele lor 1950-2010», autor Constantin Toni Dârţu, «Un dicţionar al literaturii din judeţul Neamţ», Constantin Tomşa 2014, «Personalităţi ale culturii din judeţul Neamţ», 2014.

Minodora Ursachi, o prezenţă de marcă a vieţii culturale romaşcane şi-a lăsat amprenta asupra Muzeului de Artă din Roman, constituind un etalon de profesionalism şi un model de urmat în viaţa muzeală. În timpul cât a condus activitatea Muzeului de Artă, nume importante ale plasticii româneşti au avut manifestări expoziţionale în localul de cultură romaşcan.

Un caracter luminos, energic şi entuziast, doamna Minodora Ursachi a ştiut să respecte valorile culturale autentice şi să contribuie la promovarea lor.

Realizând că artele plastice, prin armonie, formă şi echilibrul proporţiilor, apropie oamenii în subtilitatea simţirii, Minodora Ursachi a fost neobosită în promovarea a tot ce ţine de acest domeniu ce încântă ochiul şi sufletul şi contribuie la desăvârşirea interioară a omului.

Modul de prezentare, împreună cu intuiţia şi sensibilitatea artistică, cu dăruirea interioară, ce definesc un artist plastic, îi conferă o reală şi obiectivă receptare şi interpretare a frumosului din Artele plastice.

Pentru Minodora Ursachi estetica devine un mod de cunoaştere, o ţintă contemplativă, prin care argumentează că Frumosul în Artă este reprezentarea sensibilă a Ideii.

Minodora Ursachi a conştientizat, prin prisma meseriei de muzeograf, că noi oamenii suntem dornici de frumosul artistic, ca ecou al umanismului ce ne diferenţiază de lumea necuvântătoarelor, contemplarea produselor artelor plastice fiind momente încununate de sublim, de muzicalitate, de reculegere şi motivaţie. Arta – ca aură a omului, aşa ne-a dăruit-o Minodora Ursachi prin tot ce a oferit comunităţii.

A slujit arta şi tot ce ţine de ea cu un soi de religiozitate înduioşătoare, pătimaşă chiar, ducând o luptă invizibilă pentru asanarea urâtului din viaţa noastră.

«Arta îl face pe om mai stăpân pe instinctele sale» – spunea scriitorul Ion Agârbiceanu. Trăind într-o lume a frumosului artistic şi înconjurându-se de oameni de caracter, Minodora Ursachi a promovat cu toată fiinţa ei, de-a lungul unei cariere impresionante, focul misterios al creaţiei – ca ardere istovitoare şi neîntreruptă ce răspândeşte Lumina.

În paginile volumului «Fenomenul artistic romaşcan» vom găsi  cronici, comentarii, articole, studii, evocări, amintiri şi comunicări scrise în decursul celor aproape 50 de ani de activitate neobosită în  domeniul Artei, a simţirii frumosului ca «perfecţiune fenomenală», a cunoaşterii intuitive, asemănătoare cu cea raţională, ca ştiinţă a cunoaşterii senzoriale din universul artelor plastice.

Lecturând acest volum înţelegem mai uşor mesajul  autoarei care îşi ia drept obiect de studiu dăruirea şi contemplarea transpuse în actul de creaţie al artiştilor plastici prezenţi în decursul anilor în galeriile Muzeului de Artă din Roman precum şi activităţile personalităţilor din lumea culturală romaşcană care s-au dăruit comunităţii prin acţiunile lor pline de generozitate şi profunzime”, menționează, în postfața volumului, editor Emilia Ţuţuianu, directorul Editurii Mușatinia din Roman.

diploma Minodora URSACHI

Fenomenul artistic romascan 01

Fenomenul artistic romascan 02

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0