Prima paginăEconomie

Modificări în asigurarea la sistemul public de pensii pentru anul 2020

Modificări în asigurarea la sistemul public de pensii pentru anul 2020

Dimensiune text

 

Casa Județeană de Pensii (CJP) Neamț informează asupra modificărilor survenite în asigurarea la sistemul public de pensii pentru anul 2020.

Astfel, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
– 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019);
– 5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).
Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
– 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
– 4% – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
– 8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la articolul 60, punctul 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.

În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

Începând cu 1 ianuarie 2020:
– Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 de lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
– Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 558 lei.

Prin excepţie de la prevederile referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:
– pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 de lei;
– în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 de lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la articolul 60, punctul 5, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative: Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; alte prevederi aplicabile în anul 2020, mai precizează comunicatul CJP Neamț.

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0