Metodologia examenelor de admitere la universitate, în dezbatere publică

Dimensiune text

Instituţiile de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, pentru a nu se depăşi capacitatea de şcolarizare stabilită.

Metodologia examenelor de admitere la universitate, în 2016, a fost pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ).

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute ca fiind studii de bacalaureat, de către direcţiile de specialitate din cadrul MENCŞ, se arată în metodologie.

Pentru a studia la masterat, candidaţii au nevoie de diplomă de licenţă, iar pentru admiterea la doctorat au nevoie de diplomele de licenţă şi de masterat. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, însă poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat doar pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.

„Candidatul declarat admis la mai multe studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit”, se precizează în proiectul de metodologie.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat nu poate fi mai mică de 5 sau decât un număr minim de puncte echivalent. Totodată, metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de învăţământ superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de admitere, astfel încât să nu fie depăşită capacitatea de şcolarizare stabilită.COMENTARII

WORDPRESS: 0