Medicul de țară trebuie să facă „școală” cu pacienții

Dimensiune text

Un singur medic de familie poate lucra în mai multe cabinete din satele unei comune. Unii pacienţi sunt nemulţumiţi că nu îl pot găsi pe medic în fiecare zi sau că trebuie să străbată kilometri pentru o consultaţie. Medicul trebuie să afișeze programul și tarifele serviciilor, pentru ca pacienții să știe ce obligații au.

Viaţa la ţară, mai ales când eşti bătrân şi bolnav, nu este deloc idilică. Mai ales dacă norme şi reguli de convieţuire nu sunt cunoscute şi respectate, cum ar fi relaţia dintre medicul de familie şi pacienţi. Situaţii tensionate sau chiar cu accente dramatice pot fi evitate dacă fiecare dintre părţi respectă legea. Comuna Stăniţa ar putea face obiectul unui studiu despre cum se pot altera relaţiile atunci când medicul de familie este considerat „moaşă comunală”. 

Pacienții au și obligații, nu doar drepturi

Constantin Rusu are, la 85 de ani, probleme de sănătate care îl pun pe drumuri, cei nouă kilometri dintre satul în care locuieşte – Ghidion şi satul Veja, unde are cabinet medicul de familie Lucian Florin Costin, fiind greu de străbătut, mai ales la vreme de iarnă. O bronşită cronică l-a scos din casă luni, 2 februarie, medicul l-a consultat şi a considerat necesar să-i prescrie o reţetă. „Mi-a cerut să-i dau trimitere, să meargă la Roman pentru a face o radiografie pulmonară, deşi, după consultaţie, am considerat că este suficient să facă tratament, să nu se mai expună razelor X, deoarece nu aveam nicio suspiciune cu privire la agravarea stării de sănătate. Are, ca orice om la vârsta lui, ceva probleme, este hipertensiv, dar vine cam la 2-3 luni la consult şi este în formă bună”, susţine medicul de familie Costin.

Precizările medicului erau necesare ca urmare a sesizării făcute de Constantin Rusu ”Ziarului de Roman”, sub motivul că vineri, 6 februarie, a fost refuzat de medicul de familie la sfârşitul zilei de consultaţii. „Mai eram două-trei persoane şi nu a vrut să ne consulte; a spus că a oferit 20 de consultaţii şi nu mai poate sta. Eu, om bătrân şi suferind, ce puteam face? Am făcut cale întoarsă, nouă kilometri. Cred că mai vroia bani, aşa cum cere să plătim o sută de mii de lei când vrem trimitere”, reclamă bătrânul Rusu.

Fost pădurar, adică obişnuit să respecte reguli şi legi, Constantin Rusu ar fi trebuit să citească şi să respecte ceea ce toţi medicii de familie, deci şi Lucian Florin Costin, au afişat în cabinetele medicale: program de lucru, programare pentru consultaţii şi tarifele pentru anumite servicii medicale. „Unii pacienţi, cum este şi Rusu, consideră că pot veni la medicul de familie oricând şi pentru orice. Consultaţia se acordă după programare, cine nu este deplasabil cere vizită la domiciliu, ceea ce şi fac atunci când e cazul, iar urgenţele se rezolvă prin 112 sau, dacă e o situaţie mai complicată şi a ajuns la mine, fac trimitere la medicul specialist. Eu le explic, am afişat că este necesară programarea, ca să pot face consultaţii aşa cum scrie la lege, dar să fie şi ei protejaţi şi să nu stea cu orele la uşa medicului, apoi să se plângă de asta. Cât despre Rusu, eu mi-am făcut datoria, ca de fiecare dată, şi l-am consultat luni, oferindu-i şi tratament, dar a insistat că vrea să facă raze, ceea ce a însemnat trimitere la cerere, adică supusă taxării. Pentru vineri nu se programase, nu era o urgenţă şi nici nu era vreo noutate în starea lui de sănătate. Cabinetul medicului de familie nu este casă de binefacere, iar pacienţii, pentru a beneficia de servicii medicale de calitate, trebuie să respecte regulile abrobate de Casa de Sănătate”, susţine medicul de familie Lucian Florin Costin.

Ce se plăteşte la medicul de familie

Serviciile medicale pentru care medicii pot percepe taxe sunt, în primul rând, serviciile medicale la cererea asiguratului, inclusiv pentru situaţiile programabile, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, dacă asiguratul solicită efectuarea serviciilor respective înaintea datei programate. „Tariful pentru consultaţia la cerere nu este unul fix. Fiecare medic are dreptul să îşi stabilească propriul tarif, în funcţie de vechime, de gradul profesional şi de experienţă”, a explicat medicul Mihaela Covrig, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie Neamţ. În general, aceste se situează în jurul sumei de 30 de lei.

Medicul de familie poate percepe taxe şi pentru eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care, prin activitatea lor, au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor, şi pentru eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraţilor, cu excepţia celor prevăzute în norme. Este vorba despre adeverinţele medicale necesare pentru şomaj sau ajutor social, care costă 10 lei, sau certificatele prenupţiale, care costă 50 de lei.

Asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap, se plăteşte la medicul de familie, la fel ca şi serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă sau asistenţa medicală a sportivilor.

Serviciile medicale fără nicio plată suplimentară, acordate asiguraţilor de către medicii de familie în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, sunt: supravegherea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, servicii de promovare a sănătăţii, eliberarea de certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat constatator de deces, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate, card naţional de sănătate, cu completarea datelor medicale, servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, servicii medicale de prevenţie şi consultaţii la domiciliul asiguraţilor.

Bolnavii trebuie să respecte programul de lucru al medicilor

Fiecare medic de familie este obligat, prin contractul de finanţare pe care îl încheie cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamţ, să afişeze pe uşa cabinetului programul de lucru, atât de la cabinet, cât şi de pe teren. La rândul lor, pacienţii au obligaţia de a se prezenta, în cazul în care nu este vorba de o urgenţă medicală care să le pună viaţa în pericol, numai în intervalul specificat, pentru a nu risca să rămână neconsultaţi. „Numărul maxim de consultaţii pe care îl poate acorda un medic de familie este de 20 pe zi. La o durată medie de 15 minute la fiecare consultaţie, asta înseamnă un program de lucru de şapte ore pe zi. În cazul în care un medic de familie are peste 2.200 de pacienţi înscrişi pe listă, atunci el îşi poate prelungi programul cu încă o oră şi să mai acorde încă maximum patru consultaţii într-o zi, ajungând, astfel, la 24”, precizează juristul Radu Firăstrău, preşedintele-director al CAS Neamţ.

Pe lângă consultaţiile de la cabinet, medicii de familie pot acorda, lunar, maximum 21 de consultaţii la domiciliul pacienţilor, dar nu mai multe de trei consultaţii într-o zi. „Timpul petrecut la cabinet şi timpul petrecut la domiciliul pacienţilor este stabilit de către medic. Dacă el consideră că pentru trei consultaţii la domicilliu are nevoie de două ore într-o zi, atunci celelalte cinci ore trebuie să le petreacă la cabinet. Important este să afişeze pe uşa cabinetului programul, pentru a putea şti pacienţii în ce interval îl pot găsi. De asemenea, este obligat să consemneze fiecare consultaţie pe care o acordă la domiciliu pe o fişă, care va fi raportată, ulterior, către CAS, şi care trebuie semnată şi de pacient”, spune preşedintele CAS Neamţ.

În cazul în care un medic de familie, aşa cum este medicul Lucian Florin Costin, din comuna Stăniţa, are mai multe puncte de lucru, în diferite localităţi, obligaţia lui este să îşi stabilească un program care să cuprindă ore de consultaţii la fiecare dintre aceste puncte de lucru, iar programul să îl afişeze pe uşa fiecărui cabinet. „Programul şi-l poate stabili medicul după posibilităţi. În general, medicii cu mai multe puncte de lucru stabilesc câte o zi în care acordă consulaţii la fiecare dintre ele, pentru a nu se plimba în fiecare zi între aceste cabinete. Important este ca medicul să respecte programul pe care l-a anunţat. Se pot acorda sancţiuni în cazul în care un medic spune că va fi la cabinet într-un anumit interval de timp şi, fără a anunţa în prealabil, nu este de găsit în intervalul respectiv”, mai spune juristul Radu Firăstrău, director al CAS Neamț.COMENTARII

WORDPRESS: 0