Prima paginăEconomie

Medalii de aur şi argint pentru cercetătorii SCDA Secuieni

Dimensiune text

Lucrările specialiştilor Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni au fost apreciate şi premiate la manifestarea ştiinţifică „EUROINVENT” de la Iaşi. Directorul SCDA Secuieni a reprezentat România la Forumul European organizat, la Berlin, de Compania Internaţională Syngenta, privind sănătatea plantelor împotriva agenţilor patogeni şi a organismelor dăunătoare. 

Promovarea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare şi dezvoltare a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (SCDA) de la Secuieni reprezintă o preocupare permanentă a specialiştilor unităţii. Acţiunile de promovare constau în elaborarea de lucrări ştiinţifice trimise spre publicare în revistele de specialitate cu diferite cotaţii, în funcţie de aria de circulaţie a acestora. Înainte de publicare, cele mai multe dintre aceste lucrări sunt prezentate la diferite manifestări ştiinţifice şi de popularizare a rezultatelor activităţii.

Doctor inginer Elena Trotuş, directorul SCDA Secuieni

Doctor inginer Elena Trotuş, directorul SCDA Secuieni

„Am participat, pe 12 martie, la sesiunea internă de referate organizată de Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă de la Turda, unde am prezentat în plen patru referate ştiinţifice. Pe 25 martie, am organizat la Secuieni cea de-a doua ediţie a sesiunii anuale de referate, o ediţie mult mai completă, mai diversificată ca temă şi care s-a bucurat de o participare mult mai largă. Am fost onoraţi cu prezenţa reprezentanţilor Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Șişeşti» din Bucureşti, Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, a colegilor de la staţiunile de cercetări agricole din Suceava şi Turda, a colegilor de la Staţiunea de Cercetare Pomicolă din Iaşi şi de la Staţiunea de Cercetare Legumicolă de la Bacău. La sesiunea anuală de referate organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă de la Fundulea, găzduită de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, unitatea noastră a fost prezentă cu cinci referate ştiinţifice, care vor fi publicate în Revista Anuală «Analele Institututului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea», cu cotaţie CNCSIS B plus (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – n.r.) care publică lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică”, a declarat doctor inginer Elena Trotuş, cercetător ştiinţific cu gradul I, directorul SCDA Secuieni.

Diplomă şi medalie de aur pentru „Echinacea purpurea”

Doctor inginer Cătălina Adina Druţu

Doctor inginer Cătălina Adina Druţu

Cercetătorii SCDA Secuieni au participat, în perioada 14 – 16 mai, la manifestarea ştiinţifică internaţională „EUROINVENT” de la Iaşi, organizată de Asociaţia Inventatorilor din România, sub patronajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unul dintre cele mai ample evenimente de acest gen din sud-estul Europei. „A fost o manifestare de amploare, care s-a bucurat de participarea reprezentanţilor mediului academic, din cercetarea ştiinţifică şi a asociaţiilor de inventatori din 30 de ţări. Din România au participat 20 de reprezentanţi ai universităţilor de medicină, tehnice, agronomice şi de medicină veterinară din toate zonele României şi reprezentanţi de la 22 de institute naţionale de cercetări din diferite domenii ale economiei. Am fost singura unitate din domeniul cercetării agricole care a participat la această manifestare. Invitaţia ne-a onorat, iar bucuria a fost cu atât mai mare cu cât creaţiile cu care ne-am prezentat au fost apreciate de membrii juriului şi de comitetul de selecţie ca fiind foarte valoroase. Ne-am înscris la această manifestare cu un soi nou de cânepă – «Dacia Secuieni» -, creat la unitatea noastră, soi care a fost brevetat. În cadrul manifestării, acest soi a obţinut diplomă şi medalia de argint. Am prezentat, totodată, o tehnologie nouă de cultivare a speciei «Echinacea purpurea» în sistem de agricultură ecologică, ce a fost foarte bine apreciată de membrii juriului, fiind recompensată cu diplomă şi medalie de aur. Tot la această manifestare am prezentat un volum de tehnologii care cuprinde rezultatele cercetării obţinute de colectivul nostru de cercetători în perioada 2011 – 2014, pentru condiţiile din centrul Moldovei. Volumul a obţinut premiul II şi medalia de argint. În cadrul manifestării am prezentat şi o expoziţie de seminţe ale plantelor de câmp, medicinale şi aromatice şi rezultatele activităţii noastre de cercetare. Am primit diplomă de merit pentru rezultatele obţinute în activitatea de cercetare din partea organizatorilor şi a Institutului Naţional de Genetică şi Fiziologie a Plantelor de la Chişinău, care funcţionează în subordinea Academiei de Stat din Moldova. Rezultatele obţinute la această manifestare ştiinţifică sunt o recunoaştere a activităţii desfăşurată de colectivul unităţii noastre”, a precizat directorul SCDA Secuieni.

„Am participat la expoziţia «EUROINVENT» cu o metodă de cultivare în sistem ecologic a speciei «Echinacea purpurea», metodă care a fost înscrisă pentru brevetare la Oficiul de Invenţii şi Mărci din Bucureşti anul trecut, în luna decembrie, o lucrare realizată împreună cu doamna director Elena Trotuş. Metoda se referă la cultivarea acestei specii în condiţiile de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă din Secuieni şi este rezultatul unor cercetări efectuate în cadrul tezei mele de doctorat pe care am susţinut-o în anul 2009”, a spus doctor inginer Cătălina Adina Druţu, medaliată cu aur la manifestarea ştiinţifică „EUROINVENT”.

„Am prezentat noul soi de cânepă de fibră numit «Dacia Secuieni» care a înlocuit vechile soiuri, fiind mult mai productiv, atât la sămânţă, cât şi la fibră. Având un conţinut de 30 – 32% de fibră, se pot obţine până la 3 – 4.000 de kilograme de fibră la hectar”, a precizat doctor inginer Constantin Găucă, medaliat cu argint la „EUROINVENT”.

Cercetările SCDA Secuieni, la Forumul European de la Berlin

Doctor inginer Constantin Găucă

Doctor inginer Constantin Găucă

Directorul SCDA Secuieni a participat, în perioada 17 – 20 martie, cu aprobarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din Bucureşti, la Forumul European organizat la Berlin, de Compania Internaţională Syngenta, privind sănătatea plantelor împotriva agenţilor patogeni şi a organismelor dăunătoare. România a avut cinci participanţi: reprezentantul tehnic al firmei Syngenta, doi cercetători de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, doctor inginer Elena Trotuş, directorul SCDA Secuieni, şi un cercetător de la SCDA Turda.

„Această manifestare ştiinţifică s-a axat pe problema sănătăţii sistemului radicular la cereale păioase. Tema simpozionului a constituit-o cunoaşterea bolilor rădăcinilor la cereale, a pierderilor de producţie cauzată de acestea, a factorilor care influenţează apariţia şi evoluţia acestora, dar şi a măsurilor de prevenire a atacurilor şi de reducere a pierderilor de producţie. Au fost 13 referate prezentate în plen şi 15 referate sub formă de postere, care au demonstrat importanţa sănătăţii sistemului radicular al cerealelor păioase în absorbţia nutrienţilor, în dezvoltarea biomasei şi în obţinerea de producţii ridicate. În afara agenţilor patogeni cunoscuţi care produc boli ale cerealelor precum «Fusarium species», «Pythium debaryanum», «Ustilago», «Tilletia», un nou agent patogen, cunoscut sub denumirea de «Rhizoctonia cerealis», a fost identificat în multe ţări din centrul, nordul, vestul Europei, dar şi din America de Nord. Cercetările efectuate în ţările în care s-a identificat în culturile de cereale păioase acest nou agent patogen au demonstrat că pierderile de recoltă cauzate de acesta în complexul de agenţi patogeni ai rădăcinilor sunt cuprinse între 15 şi 45% din potenţialul de producţie al speciei şi al soiului. La cereale păioase, boala se manifestă în vetre. Plantele atacate au talia mult mai redusă comparativ cu plantele normale, culoarea frunzelor este mai deschisă, iar sistemul radicular este slab dezvoltat. Factorii care influenţează apariţia şi evoluţia bolii sunt consideraţi a fi materialul de semănat, rotaţia culturilor, regimul climatic, temperaturile scăzute şi umiditatea ridicată, care favorizează atacul, şi momentul semănatului. În prevenirea atacului agenţilor patogeni care se transmit prin sol şi prin sămânţă şi care produc îmbolnăvirea sistemului radicular la cereale, Compania «Syngenta» a creat şi lansat, cu prilejul Forumului European, un fungicid nou, destinat tratamentului seminţei de cereale păioase numit «Vibrance». Fungicidul conţine trei substanţe active care au rol antifungic şi antioxidant, dar cea de-a treia substanţă activă – «Sedaxane» – are rolul de a stimula dezvoltarea sistemului radicular. «Vibrance» face parte din noua generaţie de fungicide şi, pe lângă protecţia pe care o asigură sistemului radicular şi plantei ca atare, influenţează pozitiv dezvoltarea acestui sistem, contribuind, astfel, la absorbţia nutrienţilor şi la dezvoltarea biomasei”, a explicat directorul SCDA.

După lucrările desfăşurate în cadrul Forumului European de la Berlin, grupul din România şi-a propus efectuarea de observaţii şi determinări privind identificarea prezenţei agentului patogen în culturile de cereale păioase din România, monitorizarea apariţiei şi evoluţiei atacului produs de „Rhisoctonia cerealis”, stabilirea factorilor care influenţează apariţia şi evoluţia atacului la condiţiile concrete ale ţării noastre, precum şi lărgirea colaborării cu Compania „Syngenta”, în vederea experimentării în tratamentul chimic al seminţelor de cereale păioase a fungicidelor din această ultimă generaţie.

„În raportul de final pe care l-am întocmit şi l-am prezentat la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din Bucureşti, am prezentat toate aceste propuneri pe care dorim să le materializăm în activitatea noastră şi am arătat că participarea noastră la acest Forum European a constituit pentru noi toţi un câştig profesional”, a spus directorul SCDA Secuieni.

COMENTARII

WORDPRESS: 0