Matematica, puntea suspinelor la simularea de la bacalaureat

466 de elevi de clasa a XI-a şi a XII-a au absentat de la probele scrise la matematică şi istorie.

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a au susţinut miercuri, 4 martie, proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat. „La proba scrisă de matematică şi istorie au fost prezenţi 3.676 de elevi de clasa a XI-a şi 4.426 de elevi de clasa a XII-a. De la această probă au absentat 198 de elevi de clasa a XI-a şi 268 de elevi de clasa a XII-a. Nu au fost înregistrate tentative de fraude sau fraude”, a precizat profesor Camelia Elena Neţa, inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Neamţ.

Elevii de la filiera teoretică, profilul umanist şi filiera vocaţională au dat examen la istorie. Elevii de clasa a XII-a, de exemplu, au primit la primul subiect două texte din lucrarea „O istorie a lumii moderne”, de Paul Johnson. Pornind de la aceste surse, elevii au trebuit să răspundă la şapte cerinţe. Ei au avut de numit legea fundamentală la care se face referire în primul text, să precizeze din cel de-al doilea text o informaţie referitoare la partidele politice, să menţioneze din ambele surse câte un spaţiu istoric, să precizeze în care dintre texte se arată că preşedintele statului este ales în mod direct de către electorat, să scrie o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din prima sursă, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). Totodată, elevii au avut de prezentat două practici politice specifice totalitarismului din Europa în secolul al XX-lea şi să menţioneze o caracteristică a legii fundamentale adoptate în România în ultimul deceniu al secolului al XX-lea.

La al doilea subiect, elevii au primit un text din „Istoria României”, de Mihai Bărbulescu. Pornind de la acest text, ei au trebuit să rezolve şase cerinţe: să numească statul medieval românesc şi să precizeze secolul la care face referire textul dat, să menţioneze din text doi conducători politici, să prezinte două informaţii referitoare la acţiunile conducătorilor români în plan religios, să formuleze pe baza sursei date un punct de vedere referitor la relaţiile statului român cu Polonia, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă, să argumenteze printr-un fapt istoric relevant afirmaţia conform căreia autonomiile locale au contribuit la întemeierea statului medieval românesc de la sud de Carpaţi. La subiectul al treilea, elevii au avut de elaborat un eseu despre statul român.

Subiectele la matematică au fost diferite atât la clasa a XI-a, cât şi la clasa a XII-a, în funcţie de numărul de ore de matematică studiate la clasă.

Corectarea lucrărilor este organizată de către inspectoratele şcolare şi este realizată de profesori din localitatea în care elevii au susţinut simulările. Notele obţinute de elevi la simularea examenului de bacalaureat nu vor fi consemnate în catalog, dar rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. Următoarea simulare va avea loc vineri, 6 martie, când elevii vor fi testaţi la proba de alegere a profilului şi specializării. Rezultatele la simulare vor fi afişate pe 12 martie.


COMENTARII

WORDPRESS: 0