Mai multă infrastructură înseamnă mai bine – REGIO vă demonstrează asta!

Dimensiune text

Regiunea Nord-Est își menține poziția de lider în privința utilizării fondurilor disponibile prin REGIO, raportat la alocarea financiară: aproximativ 92%. Astfel, pînă la data de 30 ianuarie 2012, la nivelul Regiunii Nord – Est au fost semnate 359 contracte de finanțarece vor utiliza aproximativ 586 milioane Eurofonduri din Regio.
Gradul de utilizare reprezintă valoarea solicitată a proiectelor aflate în curs de evaluare, contractare și implementare este de aproximativ 160%, raportat la valoarea alocării financiare disponibile regiunii prin REGIO.

 

Mai multe proiecte depuse, mai multe șanse de finanțare

În cei peste 4 ani de implementarea programului, ADR Nord-Est a înregistrat 1.178 de proiecte,care solicită fonduri ce depășesc cu peste 90% suma disponibilă regiunii în valoare de 658,7 milioane Euro. 60 de investitii deja finalizateau valorificat peste 30 milioane EUROdin REGIO pentru modernizarea și dotarea ambulatoriilor din cadrul spitalelor, a școlilor sau a centrelor sociale, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea structurilor turistice (cazare și agrement), dar și pentru dezvoltarea activității microîntreprinderilor din regiune.

Beneficiarii din județul Neamț, provenind și din zona publică și din mediul privat, au acoperit cu cereri de finanțare toate domeniile de intervenție ale REGIO, dar interes crescut au manifestat pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, modernizarea structurilor de cazare și reabilitarea așezămintelor sociale. Din cele 87 de contracte de finanțare semnate în județul Neamț, care solicită o finanțare de 88 milioane Euro, 17 proiecte au fost deja finalizate și își așteaptă utilizatorii finali.

 

Să cunoaștem beneficiarii Regio din județul Neamț

Prin Axa prioritară 1 din REGIO, municipiile Piatra Neamț și Roman au solicitat finațare în baza unor Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană care vizează următoarele operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și reabilitarea infrastructurii sociale. Pe lîngă beneficiile estetice și funcționale aduse infrastructurii urbane, este de așteptat ca investițiile finanțate prin această axa prioritară să conducă la creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în aceste orașe.

Primul dintre drumurile județene finalizate prin REGIO este drumul Județean Girov-Roznov. Cu o valoare totală a proiectului de 20,8 milioane lei, din care aproximativ 17 milioane lei asistență financiară nerambursabilă, au fost reabilitați 12,940 km de drum între localitățile Roznov-Girov, au fost realizate șanțuri din pămînt, rigole și șanțuri betonate, în lungime de 17 km, au fost amenajate toate drumurile laterale, precum și ziduri de sprijin,  a fost realizată de asemenea și o pistă pentru vehicule cu două roți.

Reabilitarea infrastructurii sociale deficitare este una din prioritățile de dezvoltare ale REGIO, iar furnizorii de servicii sociale din județul Neamț au înțeles pe deplin acest lucru. Șase dintre proiectele finalizate în Neamț se referă la modernizarea și dotarea centrelor sociale, două dintre acestea fiind localizate în Roman: Complexul de servicii Romanițași Căminul pentru bătrîni – Roman, cunoscut și sub denumirea „Casa Bunicilor”. Alte patru proiecte care vizează reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirilor destinate serviciilor sociale în municipiul Roman sînt în implementare.

După 18 luni de implementare, proiectul de reabilitare și modernizare a Casei Bunicilor (foto stînga), inițiat de Municipiul Roman, a fost finalizat cu sprijinul obținut prin domeniul major de intervenție 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Valoarea totală a proiectului este de 2,8 milioane lei, din care 2 milioane lei finanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Finanțarea a fost folosită cu succes pentru  amenajarea unui centru rezidențial în care se asigură îngrijire și găzduire permanentă pentru 38 de persoane vîrstnice, asistență medicală, consiliere psihologica, posibilități de socializare și petrecere a timpului liber. Pe lîngă beneficiarii direcți ai proiectului, se bucură de rezultatele acestuia și cele 16 persoane angajate, dar și comunitatea locală în ansamblu.

Clădirea reabilitată a căminului cuprinde 18 camere, spații pentru servirea mesei, spații pentru petrecerea timpului, pentru activitate medicală și consiliere, grupuri sanitare, spații pentru prepararea hrane, spații pentru angajați și activități administrative. Ca element inovativ, vîrstnicii cazați la Casa Bunicilor ar putea dezvolta activități relaxante în sera amenajatată special pentru ei, activități care să-i conecteze cu natura, benefice atît pentru sănătatea lor, cît  și pentru municipalitate, avînd în vedere că de acolo s-ar putea asigura florile pentru părculețele din oraș și pentru sensurile giratorii.

În vederea asigurării serviciilor sociale pentru copii cu nevoi speciale, Complexul de servicii „Romanița”(vezi foto dreapta) a fost amenajat și dotat pentru a îndeplini standardele obligatorii de calitate, la inițiativa DGASPC Neamț. Cu o valoare totală de aproximativ 1 milion lei, proiectul urmărește facilitarea accesului cuplurilor mamă-copil la servicii de specialitate și a copiilor cu dizabilități la programe de recuperare/reabilitare, în vederea creșterii șanselor de integrare socio-profesionalã.

Pentru modernizarea infrastructurii de turism și creșterea calității serviciilor turistice în județul Neamț, sînt în implementare prin REGIO cinci proiecte care vizează modernizarea și extinderea structurilor de cazare (Hotel Central – Piatra Neamț, Hotel Roman și Complex hotelier Mariko Inn-Roman, Hotel Doina și Motel Casa Arcașului din Tîrgu Neamț) precum și un proiect de dezvoltare a infrastructurii turistice pe Masivul Cozlaîn municipiul Piatra Neamț.

Și, pentru că rezultatele concrete sînt cea mai bună măsură a succesului, proiectele din turism implementate in Roman sînt finalizate, iar inițiatorii lor își așteaptă turiștii. Printr-o investiție de nouă milioane lei, din care patru milioane lei asistență financiară nerambursabilă, complexul hotelier Mariko Inn își așteaptă deja turiștii în condiții moderne de cazare, rezultate în urma unor lucrări de extindere și dotare pentru generarea unor noi locuri de cazare, dar și pentru găzduirea unui spațiu de agrement constituit din: piscină acoperită, spațiu special amenajat pentru activități de fitness, saună și biliard.

Hotelul Roman (foto dreapta) a fost supus, de asemenea, unor ample lucări de extindere și modernizare, în valoare totală de 12 milioane lei, din care aproximativ 5 milioane lei finanțare REGIO. În urma implementării proiectului, 72 de camere au fost modernizate, restaurantul, cafeneaua, recepția și curtea interioară au fost modern reamenajate, un piano bar, un centru SPA și un centru înfrumusețtare au fost înființate, în beneficiul celor aproximativ 8.000 de turiști care practică turismul de afaceri și turismul de wellnes.

 

Obiectivul următor – Finalizarea cu succes a tuturor obiectivelor contractate

Rezultatele REGIO vor deveni din ce în ce mai vizibile în Regiunea Nord-Est, odată cu finalizarea proiectelor contractate, dar și cu punerea în practică a celor 44 de cereri de finanțare aflate în faza de contractare, ce solicită o finanțare nerambursabilă de aproximativ 40 milioane Euro. Contractele ce urmează a fi semnate vizează în special dezvoltarea microîntreprinderilor din producție sau servicii, dar și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor.

 

În loc de „Va urma”

La ADR Nord-Est se mai pot depune doar proiecte care vizează crearea / extinderea/ modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de tipul: parcuri industriale, tehnologice, de afaceri, logistice, incubatoare de afaceri, sub cupola domeniului 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională.


COMENTARII

WORDPRESS: 0