Liceul Tehnologic „Vasile Sav” aniversează 40 de ani

Dimensiune text

Timp de două zile, la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” se organizează manifestări dedicate aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea liceului. Alături de actuali şi foşti profesori şi elevi sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai instituţiilor care, de-a lungul timpului, au dezvoltat parteneriate durabile cu Liceul Tehnologic „Vasile Sav”.

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” sărbătoreşte, în această toamnă, 40 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, vor fi organizate manifestări care se vor desfăşura pe 6 şi 7 noiembrie şi la care sunt aşteptate să participe oficialităţi reprezentând administraţia locală, Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ, partenerii tradiţionali ai şcolii, actuali şi foşti profesori şi elevi, directori ai unităţilor şcolare din judeţ. Programul va începe cu o prezentare a realizărilor şcolii din ultimii zece ani. Un moment special îl reprezintă acordarea diplomelor de excelenţă profesorilor pensionari şi tuturor celor care au contribuit la afirmarea Liceului Tehnologic „Vasile Sav”. Prima zi se va încheia cu un moment artistic prezentat de elevii şcolii, care cuprinde cântece, momente de dans şi scenete. Aniversării a 40 de ani de învăţământ de calitate îi este dedicată şi expoziţia de manuale şi carte veche, realizată de preot doctor Florin Țuscanu, fost elev al liceului. Manifestările continuă vineri, 7 noiembrie, cu activităţi ştiinţifice, referate şi comunicări pe diverse teme, pregătite de catedrele de specialitate, şi cu activităţi sportive.

O şcoală care ţine pasul cu vremurile

Actualul Liceu Tehnologic „Vasile Sav” a fost înfiinţat în 1972 (Ordinul nr. 4244/1972) pe lângă Întreprinderea de Țevi Roman (actuala ArcelorMittal Roman), cu scopul de a fi principala sursă de personal calificat a celei mai mari unităţi economice a oraşului. Începând cu anul 1974, şcoala are primele clase de liceu, curs de zi şi curs seral, devenind, astfel, Liceul Metalurgic Roman. Începând cu anul 2001, denumirea liceului a fost schimbată în Grup Școlar „Vasile Sav”. Din anul şcolar 2011 – 2012, liceul a asimilat ca structură şi Școala Gimnazială „Carol I”, iar începând din 2012 denumirea este schimbată în Liceul Tehnologic „Vasile Sav”.

sav sigla

Pe tot parcursul acestor ani, şcoala a avut o dezvoltare flexibilă a specializărilor şi claselor, fiind adaptată permanent la dinamica demografică, economică şi socială a zonei. În 1972, şcoala a pornit la drum cu specializările electrotehnică, mecanică şi metalurgie, care au funcţionat până în 2007, respectiv 2006 şi 2004. Între 1986 şi 1989, aici s-au şcolarizat elevi pentru Întreprindeea de Țevi Slatina, iar între 1998 şi 2000 au funcţionat clase de sudori, înfiinţate la cererea Petrotub. În 1990 se înfiinţează prima clasă de informatică, iar în 1996 prima clasă de electronică şi automatizări, care, în 2002, se transformă în specializarea Tehnică de calcul. În 2006 se înfiinţează prima clasă de electronică şi automatizări la Școala de Arte şi Meserii. Între 2010 şi 2012 a funcţionat o clasă de maistru laminator, înfiinţată la solicitarea ArcelorMittal, iar din 2012 se reînfiinţează clase din domeniul mecanic, la solicitarea Umaro.

Profesorul Dan Zaharia, directorul Liceului Tehnologic "Vasile Sav"

Profesorul Dan Zaharia, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”

„În prezent, ţinând cont de aşteptările şi cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii şi ale pieţei forţei de muncă, locale, naţionale şi regionale, pe de o parte, dar şi de interesele şi aptitudinile elevilor, pe de altă parte, Liceul Tehnologic «Vasile Sav» şi-a reorientat domeniul prioritar al formării şi pregătirii profesionale a elevilor către cele mai dinamice şi moderne domenii ale tehnicii şi tehnologiei, care le pot asigura viitorilor absolvenţi încadrarea pe piaţa forţei de muncă, deschiderea şi dezvoltarea unei afaceri proprii sau continuarea studiilor într-o instituţie de învăţământ superior. Școala noastră oferă posibilitatea ca, prin şanse egale de instruire şi educaţie, după standardele Uniunii Europene, să formeze tineri deschişi şi receptivi la nou, promotori ai valorilor democratice, adevărului şi respectului faţă de semeni, capabili pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”, a spus profesorul Dan Zaharia, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”.

Școală de calitate, pentru comunitate

Prin acţiunile sale, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” îşi propune dezvoltarea personalităţii elevilor în spiritul cetăţeniei europene, în vederea integrării socio-profesionale prin promovarea umanismului, dăruirii, egalităţii şanselor, toleranţei şi respectului reciproc. Școala beneficiază de o bază materială de invidiat, pentru pregătirea de specialitate.

sav 03„În ultimii zece ani au fost date în folosinţă trei cabinete de informatică şi putem afirma că am fost prima şcoală din judeţ care a avut cabinete speciale de religie, atât pentru religia ortodoxă, cât şi pentru cea catolică. Performanţele obţinute în ultimii ani de elevii noştri în domeniul automatizărilor şi calculatoarelor «ne-au obligat» la amenajarea unui laborator modern de reţele de calculatoare. Reintroducerea specializărilor din domeniul mecanică, cerute pe piaţa muncii, a coincis şi cu reamenajarea unui atelier de lăcătuşerie, pentru pregătirea practică. Rezultatele obţinute de elevii noştri la olimpiade şi concursuri şcolare şi la examenele naţionale sunt meritorii. Avem o menţiune şi un loc III la olimpiada tehnică pe specialitate şi un premiu I la Concursul de calculatoare AcadNet. Procentul de promovabilitate la bacalaureat, în 2013, a fost de 80%, ceea ce ne-a situat pe primul loc printre liceele tehnice din judeţ. În formarea deplină a elevilor nu am neglijat dimensiunea europeană. Avem în derulare un proiect cu finanţare europeană şi, de asemenea, numeroşi colegi din şcoală au beneficiat de formare prin intermediul burselor şi stagiilor de formare în diverse ţări ale Europei. Avem în lucru un proiect care să dea şi o dimensiune socială liceului nostru. Este vorba despre înfiinţarea în cadrul şcolii a unui centru destinat familiilor defavorizate din zonă, un loc în care să beneficieze de un centru de informare, de petrecere a unor activităţi recreative şi de dezvoltare a abilităţilor”, a spus directorul Licului Tehnologic „Vasile Sav”, profesorul Dan Zaharia.


COMENTARII

WORDPRESS: 0