Lecţii de mediu în Spania, pentru elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic „Danubiana”

Lecţii de mediu în Spania, pentru elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic „Danubiana”

Dimensiune text

 

Colegiul Danubiana - Erasmus - Spania 01În perioada 17-23 aprilie, o echipă formată din profesorii Cristina Avădănei, Gabriela Aioanei şi elevii Diana Mihoc, Lorena Butnaru, Denisa Burlacu şi Anda Petrariu, de la Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman, a participat la o întâlnire de proiect la liceul Ies Alonso Sanchez în Huelva, Spania, în cadrul proiectului Erasmus + KA2 „The Last Chance – Preserving Biodiversity for Future Generations”, alături de elevi și profesori din Polonia, Turcia şi Italia.

Finanţarea proiectului este asigurată prin programul Erasmus+, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Domeniile fundamentale supuse cercetărilor şi dezbaterilor, de-a lungul derulării proiectului, sunt: poluarea mediului înconjurător, reciclarea, tehnologii nepoluante, habitatul, (extincţia unor specii şi lanţul trofic), încălzirea globală. Obiectivele propuse pentru derularea proiectului vizează atât elevii, profesorii, părinţii, cât şi membrii comunităţii locale, prin dimensiunea sa ştiinţifică şi socială.

Colegiul Danubiana - Erasmus - Spania 03

Activităţile desfăşurate  în cadrul întâlnirii de proiect au fost variate. A fost vizitată şcoala gazdă a întâlnirii, unde directorul a prezentat instituţia, modul de organizare şi funcţionare, programul de activitate, precum şi alte proiecte în care şcoala este implicată, apoi a fost vizionat un film despre activităţile derulate în cadrul mobilităţii de proiect ce a avut loc la şcoala din Italia în februarie 2016. Au fost efectuate excursii de studiu în parcurile naţionale „Marismas del Odiel” şi „Donana National Park”, al căror scop a fost cunoaşterea aspectelor legate de biodiversitate în zonă, şi a fost vizitată rafinăria CEPSA.

Echipele au participat la seminarii pe teme de protejarea şi conservarea mediului înconjurător, în scopul formării conştiinţei şi comportamentului ecologic al elevilor, iar elevii au prezentat rezervaţii şi parcuri naţionale din zonele apropiate şcolilor din care provin. Elevii români au realizat o prezentare a parcului Vânători Neamţ.

Colegiul Danubiana - Erasmus - Spania 04

O activitate practică a constat în plantarea de copaci în curtea şcolii. La această activitate a fost prezent primarul oraşului Huelva, care a apreciat pozitiv implicarea tuturor participanţilor în acest proiect şi importanţa derulării lui pentru elevi, profesori şi comunitatea locală.

Participanţii la întâlnirea de proiect au asistat la o lecţie CLIL (Content and-Language-Integrated-Learning – Învățare integrată de conținut şi limbă), pe teme din domeniul chimiei. CLIL este o abordare educaţională care constă în învăţarea unei limbi străine şi a conţinutului în acelaşi timp. „În acest proces, cei ce învață trebuie să fie implicați, pentru că asimilarea are loc în timpul interacțiunii cu  ceilalți. Rolul profesorilor în lecţiile CLIL este de a pune la dispoziția elevilor metode de a interacționa într-o limbă străină pe subiecte din curriculă”, consideră profesor Cristina Avădănei.

Colegiul Danubiana - Erasmus - Spania 02

La finalul activităţilor s-au înmânat certificatele de participare, iar elevii spanioli au prezentat un program artistic cu momente de muzică şi dans specifice regiunii Andaluzia. Ulterior au fost stabilite şi planificate activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul următoarei întâlniri de proiect, ce va avea loc în România. La fel ca şi în anterioarele întâlniri de proiect, activităţile şi rezultatele lor vor fi postate pe blogul proiectului, administrat de profesoara Nadia Cîrcu, coordonatorul echipei de proiect din România.

Colegiul Danubiana - Erasmus - Spania 05

“Consider că derularea proiectului Erasmus + KA2 «The Last Chance – Preserving Biodiversity for Future Generations» aduce o contribuţie importantă pentru dezvoltarea dimensiunii europene în şcoala noastră şi promovarea multiculturalismului, îmbunătăţirea calităţii învăţământului prin realizarea unor schimburi de experienţă şi bune practici cu profesori şi elevi din şcoli din străinătate, sensibilizarea ecologică a elevilor, formarea competenţelor de voluntariat, de comunicare şi cooperare în grup, în scopul implicării active în comunitate”, a afirmat profesor Gabriela Aioanei, membru în echipa de proiect.

Următoarea întâlnire de proiect va avea loc în România în perioada 23-28 mai, la Colegiul Tehnic „Danubiana”.

Colegiul Danubiana - Erasmus - Spania 06

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0