Jandarmii nemţeni împlinesc 121 de ani

Joi, 3 aprilie, jandarmii sărbătoresc 164 de ani de la momentul apariţiei instituţiei Jandarmeriei în cadrul societăţii româneşti. La nivelul judeţului Neamţ, Jandarmeria îşi începe activitatea din anul 1893, fiind organizate, cu această ocazie, Compania de Jandarmi Neamţ, o secţie de jandarmi pe lângă Subprefectura judeţului Neamţ şi câte una în majoritatea comunelor. Zona municipiului Roman, pe atunci judeţ de sine stătător, avea o structură organizatorică asemănătoare judeţului Neamţ.

Legiuitorii au atribuit Jandarmeriei sarcini de poliţie administrativ-preventivă şi de natură judiciară. Acesteia îi reveneau obligaţiile să efectueze cercetări şi anchete, să urmărească şi, după caz, să aresteze pe cei ce încălcau legile, să-şi aducă sprijinul pentru aplicarea legilor la încasarea impozitelor sau executarea hotărârilor judecătoreşti. Activitatea acestora se concretiza prin: procese verbale de anchetă, percheziţii domiciliare, aplicarea amenzilor, planuri şi schiţe cu zone de responsabilitate, planuri de urmărit şi activitate, note informative, situaţii statistice privind străinii, membrii organizaţiilor care îşi desfăşurau activitatea în zona de responsabilitate.

„Instituţia Jandarmeriei se prezintă astăzi ca o forţă de ordine publică cu structură militară, sigură, credibilă şi stabilă, echidistantă politic, aflată numai în slujba legii, constituind o importantă resursă în gestionarea eventualelor crize care pot aduce atingere valorilor supreme ale ţării. Putem aprecia că experienţa acumulată în urma îndeplinirii unor misiuni diverse în plan intern şi internaţional, parteneriatul cu societatea civilă, profesionalizarea structurilor mobile şi managementul modern proiectează Jandarmeria Româna ca factor fundamental de stabilire a societăţii româneşti, prin îmbinarea armonioasa a elementelor de tradiţie cu cele moderne, permanent sub deviza Lex et Ordo”, se arată într-un document al Jandarmeriei Neamţ.


COMENTARII

WORDPRESS: 0