Jandarmeria are alocate peste 400 de locuri în instituţiile militare de învăţământ ale MAI

Jandarmeria are alocate peste 400 de locuri în instituţiile militare de învăţământ ale MAI

Dimensiune text

 

Pentru sesiunea de admitere 2017, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate, în vederea scoaterii la concurs, peste 400 locuri în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi criterii specifice: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege, să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Aptitudinea sau inaptitudinea medicală se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada absolvirii liceului se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Situaţia locurilor la instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne este următoarea:

A. Învăţământ universitar: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Jandarmi, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” = 55 locuri (50 locuri la forma de învăţământ ,,cu frecvenţă”, dintre care, 2 locuri pentru cetăţenii de naţionalitate română, etnia rromă, 2 locuri pentru etnicii maghiari, 2 locuri pentru alte minorităţi, iar 1 loc este alocat pentru Inspectoratul General pentru Aviaţie; 5 locuri pentru subofiţerii şi maiştrii militari din Jandarmeria Română care doresc să urmeze cursurile Academiei de Poliţie în regim de frecvenţă redusă, în vederea trecerii în corpul ofiţerilor);

B. Învăţământ postliceal:

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani are repartizate 180 de locuri, iar la finalizarea studiilor 5 dintre absolvenţi vor putea face parte din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază (învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor de 2 ani);

– Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri, din care 3 locuri pentru cetăţeni de etnie rromă, 2 locuri pentru alte minorităţi (învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor de 2 ani).

Totodată, structura de resurse umane din cadrul Jandarmeriei Neamţ poate recruta și candidaţi pentru Facultatea de Management Aeronautic din cadrul Academiei Forţelor Aeriene ,,Henri Coandă”, acolo unde sunt alocate 12 locuri, dintre care 10 locuri pentru piloţi de aviaţie, iar alte 2 locuri dedicate controlorilor de trafic aerian (învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor de 3 ani).

„Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ universitar pot participa şi la concursul de admitere în una din şcolile de subofiţeri. Pentru informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de participare la concurs, conţinutului dosarului de recrutare, organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere, puteţi accesa paginile de internet ale instituţiilor de învăţământ, precum şi pagina de internet a Jandarmeriei Române (www.jandarmeriaromana.ro). De asemeni puteţi obţine informaţii la sediul Inspectoratului nostru din Piatra Neamţ, strada V.A. Ureche nr. 4-6, sau la telefon 0233/230391, interior 24535 sau 24407”, informează un comunicat al Jandarmeriei Neamț.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0