ISU Neamț organizează înscrieri pentru admiterea la Academia Tehnică Militară

ISU Neamț organizează înscrieri pentru admiterea la Academia Tehnică Militară

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ organizează înscrieri la concursul de admitere pe locurile MAI, la Academia Tehnică Militară – sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017.

„În urma desfăşurării concursului de admitere la Academia Tehnică Militară, sesiunea iulie 2017, au rămas neocupate opt locuri bugetate dintre cele alocate Ministerului Afacerilor Interne. Locurile rămase neocupate sunt comune – femei şi bărbaţi. Cererile tip de înscriere la sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017, se depun de candidaţi la structura de resurse umane până pe data de 25 august”, informează ISU Neamț.

Condiţii şi criterii specifice de recrutare

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • să cunoască limba romană scris şi vorbit;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea verificării medicale;

 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

 • să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni,;

 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Cei interesaţi, pentru a fi luaţi în evidenţă, se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în strada Cuejdi, nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, interior 27128, 27007.

 

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0