Înscrieri pentru liceu la seral şi frecvenţă redusă

Absolvenţii de gimnaziu care împlinesc vîrsta de 18 ani pînă la începerea cursurilor anului şcolar 2012 – 2013 se pot înscrie la liceu la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă.

 

Înscrierile se fac la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” din Piatra Neamţ, pe 23 şi 24 iulie. Dosarele trebuie să conţină cerere de înscriere, certificat de naştere, carte de identitate sau, după caz, certificat de căsătorie, în copie legalizată, adeverinţă cu notele şi mediile generale obţinute la Evaluarea naţională, Tezele cu subiect unic sau Capacitate, foaia matricolă pentru clasele V – VIII, cu calculul mediei generale, şi adeverinţă medicală.

Repartizarea se va face pe 25 – 26 iulie, în şedinţă publică, în două etape. În prima etapă vor fi repartizaţi, în ordinea mediilor şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională, Tezele cu subiect unic sau Examenul de capacitate. În a doua etapă sînt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, candidaţii care nu au participat la aceste evaluări.

În anul şcolar 2012 – 2013 vor fi înfiinţate clase a IX-a seral la: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” – o clasă în domeniul industrie textilă şi pielărie, la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” – o clasă în domeniul agricultură, la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ –  o clasă în domeniul mecanic, şi la Colegiul Tehnic Piatra Neamţ o clasă în domeniul mecanic. Clase a IX-a liceu cu frecvenţă redusă vor fi înfiinţate la: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamţ – o clasă, domeniul ştiinţe sociale, Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman – o clasă, specializarea matematică – informatică, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ –  o clasă, domeniul ştiinţele naturii, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Borca – o clasă, specializarea matematică – informatică, şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ – o clasă în domeniul ştiinţelor sociale.


COMENTARII

WORDPRESS: 0