Înscrieri la clasa pregătitoare la Școala Primară „Muşatinii”, din cadrul Fundaţiei „Episcop Melchisedec”

Înscrieri la clasa pregătitoare la Școala Primară „Muşatinii”, din cadrul Fundaţiei „Episcop Melchisedec”

Dimensiune text

 

Părinții care doresc să își înscrie copiii la clasa pregătitoare au la dispoziție, începând din acest an, o nouă unitate de învățământ. Fundaţia „Episcop Melchisedec” și-a extins oferta educațională, pentru noul an școlar 2019 – 2020, cu o clasă de ciclul primar – clasa pregătitoare, noua unitate de învățământ acreditată purtând numele de Școala Primară „Mușatinii”. De asemenea, la Școala Primară „Mușatinii” pot fi transferați copii care au fost deja înscriși la clasa pregătitoare la alte unități de învățământ.

Oferta educațională curentă a Fundației, care și-a câștigat deja un renume în comunitate și care cuprinde 80 de locuri pentru preșcolari la Grădinița cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec”, în patru grupe – două grupe mici, o grupă mijlocie și o grupă mare –, va fi extinsă cu o clasă pregătitoare de 18 de locuri, la Școala Primară „Mușatinii”, ce va funcționa în același complex al fundației, lângă Catedrala Arhiepiscopală din Roman, pe strada Alexandru cel Bun, nr. 4.

Grădinița Fundaţiei „Episcop Melchisedec” a fost acreditată în luna august a anului trecut, iar Școala Primară „Mușatinii” a fost acreditată în acest an, după vizita din luna mai a evaluatorilor Agenției Române de Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Programul şcolar respectă curriculumul învăţământului național al ciclului elementar – clasa pregătitoare, clasele I-IV și este completat de ore și teme de studiu efectuate în școală. Spre deosebire alte unități de învățământ, Școala Primară „Mușatinii” le pregătește elevilor săi un program de la orele 08.00 la orele 17.00, care include, pe lângă activitățile curriculare și de after school, servirea mesei – care este pregătită în cadrul fundației – sau activități de recreere sau de odihnă, spațiul fundației fiind pregătit în acest sens.

Astfel, programul zilnic ce va fi oferit elevilor este următorul:
– 08.00 – 12.00 activităţi instructiv-educative;
– 12.00 – 13.30 servirea mesei, activităţi recreative, odihnă;
– 13.30 – 17.00 activităţi opţionale şi After school.

În concordanță cu taxa lunară plătită de părinți, Şcoala Primară „Muşatinii” are pregătite pentru micii şcolari condiţii optime:
– o sală de clasă cu spaţiu generos (conform cu normativele impuse prin legislaţia în vigoare) – dotată cu mobilier specific, materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv, echipamente TIC noi ce asigură condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea activităţilor educativ-formative;
– o sală dotată pentru servirea mesei, un spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative și odihnă;
– un teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi outdoor;
– un spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor;
– un cabinet medical;
– un cabinet de consiliere psihologică – logopedie.

Elevii clasei pregătitoare vor beneficia de competenţele didactice şi metodice a două doamne învăţătoare. Cadrele didactice ale noii unităţii de învăţământ au o relevantă experienţă de predare în învăţământul primar, gradul didactic I, cursuri de formare în metodica noilor educaţii, competenţe pedagogice şi reputaţie profesională recunoscută la nivelul comunităţii.

„Programul activităţilor formative şi instructiv-educative va fi centrat pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe prin abordări inovatoare, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant. Părinții și copiii pot alege împreună dintre cele mai diverse activități opționale: studierea limbilor străine, engleză şi/sau franceză, dans artistic, activități de grup sau individuale care să dezvolte copiilor abilităţi de viaţă esenţiale precum gândirea critică și cea creativă, auto-conștientizarea și empatia, gestionarea stresului și a emoțiilor”, afirmă reprezentanții Școlii Primare „Mușatinii”.

 

De ce să alegeţi Şcoala Primară „Muşatinii”?

EDUCAŢIE DE CALITATE oferită copiilor cu profesionalism şi dăruire de două cadre didactice cu gradul I, cu experienţă în învăţământul primar şi rezultate recunoscute.

NUMĂRUL mic de elevi dintr-o clasă, de 18.

DOTAREA MATERIALĂ bună şi condiţii optime în sala de clasă și spațiile auxiliare.

PROGRAMUL zilnic oferit elevilor 8 – 17, care asigură elevilor supraveghere calificată de educare, formare şi dezvoltare completă a personalităţii copiilor, dar și confortul psihic al părinților.

SERVIREA prânzului mesei şi program de somn și/sau relaxare pentru elevii clasei pregătitoare.

ACTIVITĂŢI AFTER SCHOOL și activități opționale la alegerea părinților și elevilor.

 

Informaţii suplimentare privind oferta Școlii Primare „Mușatinii” şi înscriere pot fi obținute de la conducerea unității de învățământ la telefon 0728.880.510 sau la adresa de e-mail: scoalamusatinii.melchisedec@gmail.com , ori de la sediul Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman, strada Alexandru cel Bun, nr. 4, lângă Catedrala Arhiepiscopală.

 

 

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0