Informaticienii pot concura pentru un post la ISJ Neamț

Dimensiune text

Depunerea dosarelor candidaţilor se va face până pe 20 octombrie, inclusiv.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ scoate la concurs un post de consilier pentru compartimentul informatizare. Cei care vor să aplice pentru acest post trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Se pot înscrie la concurs cei care au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, nu au condamnări pentru fals ori pentru fapte de corupţie sau infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să aibă studii superioare de lungă durată sau nivel I Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul informatică, să aibă vechime de cel puţin şase ani şi şase luni în specialitate, dintre care trei în domeniul educaţional, să cunoască temeinic legislaţia care reglementează activitatea în domeniul educaţiei, să aibă cunoştinţe avansate de operare PC, reţele de calculatoare, baze de date şi programare, să aibă bune abilităţi de comunicare şi coordonare a echipei, creativitate, adaptabilitate şi iniţiativă.

Depunerea dosarelor candidaţilor se va face până pe 20 octombrie, inclusiv. Selecţia dosarelor va avea are loc pe 22 octombrie, iar afişarea rezultatelor selecţiei, pe 23 octombrie. Proba scrisă a concursului are loc pe 27 octombrie, la ora 10.00, la sediul ISJ Neamţ. Afişarea rezultatelor probei scrise are loc pe 27 octombrie. Interviul este programat pe 29 octombrie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc pe 31 octombrie. Detalii privind tematica şi bibliografia, dar şi alte informaţii, se pot găsi pe site-ul ISJ Neamţ.


COMENTARII

WORDPRESS: 0