Prima paginăSocial

În septembrie se pot face înscrieri la Centrul de zi pentru copii „Casa Fluturașilor”

În septembrie se pot face înscrieri la Centrul de zi pentru copii „Casa Fluturașilor”

Dimensiune text

 

Primăria municipiului Roman informează că în luna septembrie are loc înscrierea copiilor în cadrul Centrului de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc „Casa Fluturașilor”, pentru anul antepreșcolar 2020 – 2021. Având în vedere contextul epidemiologic actual și normele impuse pentru redeschiderea activității, capacitatea Centrului de zi va fi de 20 locuri.

„Prin Ordinul 1076/15.06.2020 al Ministerului Sănătății, al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, suprafața alocată pentru un copil este de 4,5 mp. În aceste condiții, grupele nu pot fi constituite din mai mult de 6-7 copii. Înțelegând situația dificilă a părinților, ne-am fi dorit și noi o continuare firească a activității, dar vă rugăm să țineți cont de faptul că această situație nu a depins de instituția noastră. Centrul de Zi are obligația de a respecta și a pune în aplicare măsurile necesare în acest context epidemiologic”, au precizat reprezentanții Primăriei Roman.

Depunerea dosarelor are loc în perioada 7 – 11 septembrie, în intervalul orar 08.00 – 13.00, la sediul Centrului de Zi – Dandu After School, strada Spiru Haret, nr. 33bis, Roman. Vor fi înregistrate doar dosarele complete. Activitatea pentru anul antepreșcolar 2020 – 2021 va începe la data de 21 septembrie.

Condiţii necesare pentru acordarea serviciilor sociale în Centrul de zi „Casa Fluturașilor”

Pentru a beneficia de serviciile Centrului de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: vârsta cuprinsă între 1-3 ani; ambii părinți să aibă domiciliul în municipiul Roman; apți din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea; veniturile familiei să nu depășească 1.400 lei/ membru de familie.

De asemenea, trebuie să se încadreze într-una din categoriile: fac parte dintr-un mediu socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa; au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie; sunt din familii monoparentale sau în curs de divorț; provin din familii care se afla într-o situație de dificultate și în imposibilitatea de a depăși prin forțe proprii această situație; provin din familii cu moral scăzut, părinți care consuma droguri, stupefiante, alcool etc; sunt maltratați, neglijați sau abuzați în propria familie; provin din familii în care părinții lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea și educarea copilului; provin din familii afectate de boli cronice grave.

Acte necesare pentru acordarea serviciilor sociale în Centrul de zi „Casa Fluturașilor”

– cerere de înscriere în centru, completată de părinte / reprezentantul legal al copilului;
– copie după C.I. părinţilor / reprezentanţilor legali;
– copie certificat de naştere copil;
– copie certificate de naştere fraţi/surori;
– copie certificat de căsătorie părinți;
– copie certificat deces/ hotărâre judecătorească de divorţ sau declaraţie pe proprie răspundere că părinţii sunt despărțiţi (în fața notarului, unde este cazul);
– adeverinţă cu salariul net al părinţilor, emisă pe luna anterioară depunerii cererii de înscriere;
– adeverinţă că nu are venituri, de la Administrația Financiară (pentru ambii părinți);
– cupon ajutor social (unde este cazul);
– copie cupon alocaţie copii sau extras de cont;
– cupon alocaţie de susţinere a familiei (ASF – unde este cazul);
– cupon de șomaj (unde este cazul);
– cupon/dovadă alte venituri (unde este cazul);
– adeverinţă de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este clinic sănătos / apt pentru colectivitate;
– aviz epidemiologic care să facă dovada vaccinurilor;
– adeverință de la unitatea de învățământ, forma de zi, frecventata de mamă;
– hotărâre de încredințare copil, de stabilire a pensiei alimentare, definitivă si irevocabilă și hotărâre stabilire domiciliu minor;
– în situația în care părintele căruia îi este încredințat copilul nu primește pensie alimentară, va aduce de la notariat declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de pensie alimentară;
– copie după decizia de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț, privind acordarea indemnizației de creștere copil sau, după caz, copie după decizia privind acordarea stimulentului de inserție;
– dosar încopciat.
– analize medicale: Exsudat faringian, Coproparazitologic (efectuate înainte de intrarea in colectivitate)

Mai multe informații puteți solicita la telefon: 0786.772.058.

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0