Prima paginăSocial

Gratuitate pentru mijloacele de transport în comun

Gratuitate pentru mijloacele de transport în comun

Dimensiune text

 

 

Administrația publică locală propune consilierilor locali să aprobe un proiect de hotărâre ce prevede acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport urban de călători categoriilor defavorizate de persoane. În același timp, dacă și aleșii locali vor aproba proiectul, atunci se vor stabili și tarifele fixe, pentru orice traseu, inclusiv prețul abonamentelor .

Astfel, se stabilește prețul de 70 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până vineri și 100 lei pentru un abonament lunar valabil de luni până duminică. Prețul unui bilet pentru o singură călătorie va fi de 2 lei, ca în prezent.

Facilități ar urma să primească doar persoanele care au domiciliul în Roman. Se propune acordarea de facilități pe transportul urban de călători pentru următoarele categorii: veteranii de război și văduvele de război, potrivit prevederilor articolului 16, litera „b” din Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, potrivit prevederilor articolului 5, litera „k” din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004; persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale, potrivit prevederilor articolului 6, litera „b” din Decretul – Lege nr. 118/1990 – republicată; persoanele cu handicap grav si accentuat, însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezența acestora, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezența acestora, însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav și accentuat, potrivit prevederilor articolului 23, alineatele (1) și (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 2008; pensionarii cu pensii lunare mai mici de 700 lei; elevilor din municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 700 lei; beneficiarii de ajutor social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii; șomerii aflați în plată.

„Eliberarea legitimațiilor de călătorie pentru transportul urban de călători pentru persoanele prevăzute la punctul 1 se face direct de către operator, în baza borderourilor transmise de către Direcţia de Asistenţă Socială în luna decembrie pentru anul următor, iar pe parcursul anului pe baza borderoului lunar. Solicitanții vor depune la Direcţia de Asistenţă Socială o cerere care să conțină numele și prenumele, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilității pe transportul urban de călători, adresa de domiciliu, numărul și seria buletinului (cărții) de identitate, data eliberării, CNP, plus actul doveditor că se încadrează în categoriile defavorizate. Direcţia de Asistenţă Socială, în urma verificării documentației, va întocmi câte un tabel pe fiecare categorie de persoane care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri, pe care le va înainta operatorului serviciului public până în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării facilității. Facilitățile pe transportul urban de călători nu se acordă retroactiv, ci începând din luna depunerii cererii. Cuantumul legitimațiilor de călătorie și a abonamentului lunar pe transportul urban de călători va fi stabilit prin hotărâre de consiliu local. Finanțarea cheltuielilor privind facilitățile acordate pe transportul urban de călători se efectuează din bugetul local al municipiului Roman”, se arată în proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii în ședința de Consiliu Local de miercuri, 31 ianuarie.

 COMENTARII

WORDPRESS: 1
  • Seb 3 ani

    Si asa se mută banii din bugetul local în bugetul
    unei firme private