Fonduri europene pentru firmele IT

Dimensiune text

Întreprinderile din sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pot accesa fonduri europene de până la 3,24 milioane de lei.

Oamenii de afaceri din România pot cere, începând de luni, 2 noiembrie, finanţările europene de până la 3,24 milioane de euro pentru proiecte din sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Proiectele pot fi încărcate, pânâ pe 1 februarie 2016, ora 16:30, exclusiv online, în aplicaţia electronică deschisă pe site-ul Organismului Intermediar Promovarea Societăţii Informaţionale.

Pot primi finanţare proiectele care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative, cu aplicabilitate în restul economiei româneşti, pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC; proiecte care pot fi strategice, inovative, cu impact asupra dezvoltării întregii industriei de TIC la nivel naţional sau internaţional.

Proiectele trebuie să abordeze cel puţin una din următoarele activităţi: investiţii în active corporale şi necorporale necesare dezvoltării produsului / serviciului / aplicaţiei TIC, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, inovare destinată Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, inovare de proces şi organizaţională.

Vor putea primi aceşti bani europeni întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC şi consorţiile (parteneriatele) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Acest prim apel din cadrul programului va pune la dispoziţie, în total, fonduri europene de 50 de milioane de euro. Suma maximă care poate fi accesată pentru fiecare proiect este de 3,24 milioane de lei.

Sesiunea de apeluri va fi închisă după ce totalitatea proiectelor depuse vor acoperi un procent de 150% din bugetul total, dar nu mai târziu de şase luni de la data lansării apelului.COMENTARII

WORDPRESS: 0