Prima paginăEconomie

Fonduri europene pentru creșterea competitivității întreprinderilor

Dimensiune text

Se acordă un sprijin de 267 milioane lei pentru susţinerea IMM-urilor în realizarea de noi investiţii care să le asigure o poziţie competitivă pe piaţă.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță lansarea apelului de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.

Acest apel de proiecte constituie pentru IMM-uri o oportunitate de a realiza investiţii care să le asigure o poziţie competitivă pe piaţă. Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistrate legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care îşi desfăşoară activitatea în România.

În condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate și întrunirii punctajului minim de 60 de puncte în evaluare, vor fi finanțate proiecte cu un grad adecvat de inovare care să ducă la crearea de noi capacităţi de producţie sau extinderea unora existente (proiecte iniţiate în domenii care să ducă la întărirea poziţiei întreprinderilor pe piaţa internă şi externă, inclusiv prin crearea de noi relaţii productive şi comerciale); proiecte pentru companiile care vor să implementeze noi produse sau servicii (investiţii în utilaje și tehnologii care să ducă la diversificarea producţiei prin fabricarea de produse noi, superioare calitativ şi eficiente din punct de vedere al consumurilor energetice); proiecte ce implică modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor prin investiţii în echipamente si utilaje de producţie; proiecte ce implică demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; proiecte ce implică achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie.

Bugetul total al acestei cereri de proiecte este de 267 milioane lei, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat poate fi de maximum 17,8 milioane lei pe proiect pentru întreprinderi mari și 6,675 milioane lei pe proiect pentru întreprinderi mici și  mijlocii.

Transmiterea dosarului cererii de finanţare se va face on-line, pe  platforma disponibilă pe pagina web  http://fonduri.mcsi.ro, până la 22 noiembrie 2014, ora 14:00.

Pachetul informativ complet, pentru toți cei interesați, poate fi consultat pe paginile web www.fonduri-ue.ro/poscce/ și www.adrnordest.ro.

COMENTARII

WORDPRESS: 0