Fermierii fără cursuri dau banii înapoi

Dimensiune text

Beneficiarii Măsurii 112 care nu au făcut cursurile de specializare, impuse prin contract, vor da banii înapoi. Suma acordată pe un singur proiect este de minimum 12.000 de euro.

 

 

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) atrage atenția beneficiarilor Măsurii 112 – „Instalarea Tinerilor Fermieri” că nu va efectua plățile aferente ultimei tranșe de plată în cazul în care obligațiile asumate de aceștia nu au fost îndeplinite. Conform contractului semnat între beneficiari și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a doua tranșă de plată, în cuantum de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare, se va acorda după îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Planul de afaceri. Mai mult, există posibilitatea reală ca beneficiarilor care nu mai îndeplinesc obligațiile asumate prin Contractul de finanțare și criteriile de eligibilitate să li se solicite returnarea integrală a banilor primiți, la care se adaugă și dobânzile aferente.

Conform contractului de finanțare semnat de către beneficiarii Măsurii 112, unul dintre criteriile de eligibilitate asumate de beneficiari prevede ca, în maximum trei ani de la acordarea sprijinului, beneficiarul să urmeze un curs de formare profesională în cel puțin unul dintre domeniile: managementul exploatației agricole, contabilitatea fermei, protecția mediului sau agricultură ecologică. Așadar, în momentul solicitării ultimei tranșe de plată, beneficiarii vor trebui să facă dovada că au absolvit cursurile respective.

O altă condițe de eligibilitate asumată prin acceptarea finanțării nerambursabile este aceea că mai mult de 50% din timpul de lucru al beneficiarului de fonduri europene nerambursabile va trebui să se desfășoare în cadrul fermei proprii.

Pentru Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, finanțarea nerambursabilă constă în acordarea unei prime de instalare. Sprijinul de instalare este acordat în două tranșe de plată. Prima tranșă este într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de-a doua tranșă reprezintă 40% din totalul sprijinului. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de euro pentru o exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de șase UDE (unitate de dimensiune economică), iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate crește cu 4.000 euro/UDE, dar nu va putea depăși 40.000 de euro pe exploatație.

[sam_ad id=”111″ codes=”true”]



COMENTARII

WORDPRESS: 0