Prima paginăSocialEducatie

Facultăți la care se intră doar cu BAC-ul

Dimensiune text

Locurile fără taxă ale viitorilor studenți au fost împărțite între facultăți. La cele mai multe dintre facultăți, admiterea se face doar în baza mediei de la bacalaureat.

În timp ce absolvenții de liceu se luptă cu probele bacalaureatului, universitățile ieșene au început promovarea ofertei educaționale pentru anul 2013 – 2014. Locurile aprobate de Ministerul Educației pentru viitorul an universitar la nivelul universității au fost deja împărțite între facultăți. Tinerii care vor candida pentru un loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) au la dispoziție 3.690 locuri bugetate și 2.830 locuri cu taxă, înscrierile urmând să se desfășoare în perioada 15 – 19 iulie.

Ca în fiecare an, cele mai multe locuri fără taxă sunt la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 856 la număr, urmată în top de Facultatea de Litere (408), Psihologie și Științele Educației (315), Informatică (275), Geografie și Geologie (271), Filosofie și Științe Social – Politice (250) și Drept (200). Mai puțin de 200 de locuri subvenționate de la stat sunt la Biologie (165), Chimie (120), Teologie Ortodoxă (130), Matematică (110), Fizică (105), Istorie (100). Puține locuri fără taxă sunt, ca în fiecare an, la Sport (75) și Teologie Romano-Catolică (35). În plus, UAIC oferă 35 de locuri fără taxă pentru candidații romi, 30 de locuri bugetate pentru candidații din Republica Moldova, care au obținut diploma de bacalaureat în România și alte 210 locuri fără taxă sunt alocate românilor de pretutindeni.

Pentru sesiunea de admitere 15 – 31 iulie, Universitatea Tehnică scoate la concurs 643 de locuri cu taxă și 2.945 locuri bugetate, distribuite astfel: Construcții și Instalații – 498, Automatică și Calculatoare – 251, Inginerie Chimică – 230, Construcții de Mașini – 243, Electronică – 246, Inginerie Electrică – 375, Hidrotehnică – 241, Mecanică – 278, Ingineria Materialelor – 182, Textile – Pielărie – 326 și Arhitectură – 75.

Viitorii medici și farmaciști se vor înscrie la admitere în perioada 15 – 21 iulie, iar pe 24 iulie vor susține testul grilă de care depinde intrarea lor la facultate. Numărul locurilor pentru candidații români este similar cu cel de anul trecut, fiind scoase la concurs aproximativ 700 de locuri bugetate (Bioinginerie – 50, Medicină – 300, Medicină Dentară – 90, Farmacie – 100, Asistență medicală – 60, Nutriție – 5, Balneo-fiziokinetoterapie – 55, Tehnică Dentară – 40) și 502 cu taxă.

Facultățile la care contează doar media la BAC

Unele dintre facultățile din cadrul universităților ieșene au drept singur criteriu de admitere notele obținute de candidați la examenul de bacalaureat, condiție completată, în anumite cazuri, printr-o scrisoare sau un eseu de motivație. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, candidații vor intra doar pe baza mediei de bacalaureat la următoarele facultăți: Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Specializările Psihologie, Pedagogie și Psihopedagogie Specială și Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
Pentru domeniile de studiu Geografie și Știința mediului, media de admitere se calculează astfel: media generală de la bacalaureat și nota la o probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat, dintre Geografie, Logică și Argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică.

La Facultatea de Matematică, candidații vor fi admiși funcție de media de la bacalaureat și nota obținută la examen la matematică sau la informatică, în funcție de alegerea candidatului. Cele două note contează în mod egal în media de admitere. La Facultățile de Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială, Artă Sacră, admiterea se face după algoritmul următor: media de la bacalaureat contează în proporție de 70% în media de admitere, iar nota obținută la BAC la limba română contează în proporție de 30% în media de admitere.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, la următoarele facultăți se intră doar pe baza mediei de la BAC: Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Facultatea de Construcții și Instalații, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, Facultatea de Ingineria Autovehiculelor, Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial. La Facultatea de Ingineria Sistemelor, media de la bacalaureat și nota de la BAC la una din probele matematică, fizică, informatică (la alegere), contribuie în mod egal la media de admitere. La Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, media de la BAC contează în proporție de 75% în media de admitere, iar nota obținută la BAC la una din probele matematică, informatică sau fizică va contribui în proporție de 25% la media de admitere.

COMENTARII

WORDPRESS: 0