Facilități la transportul de călători pentru pensionarii și elevii cu venituri reduse

Facilități la transportul de călători pentru pensionarii și elevii cu venituri reduse

Dimensiune text

 

 

Consilierii locali au aprobat, în luna ianuarie a acestui an, un regulament pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători din municipiul Roman, iar acum îl vor modifica, pentru ca un număr cât mai mare de persoane să poată beneficia de această subvenție.

Astfel, în ședința ordinară a Consiliului Local de pe 30 mai, consilierilor li se propune ca, pentru pensionari și elevi, cuantumul venitului pe membru de familie să crească de la 700 la 850 de lei. „Pensionarii cu venituri reduse reprezintă un segment social vulnerabil, a căror situație economico-socială nu poate fi ignorată. Prevenirea absenteismului și abandonului școlar, asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare la educație a elevilor provenind din familii cu venituri reduse, asigurarea unor condiții minime în scopul asigurării unei frecvențe corespunzătoare reprezintă obiective sociale, care pot fi atinse prin implicarea activă a autorităților locale. În acest context, propun ca măsură de protecţie socială a pensionarilor și a elevilor provenind din familii cu venituri reduse din Municipiul Roman, mărirea plafonului până la care se acorda facilități pe transportul urban de călători la 850 lei pe membru de familie. Legitimațiile de călătorie pentru transportul urban de călători se vor elibera lunar pe baza de cerere, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate și calitatea de beneficiar a facilității pe transportul urban de călători și vor fi valabile de luni pana duminică pentru pensionari și de luni până vineri pe perioada cursurilor școlare pentru elevi”, se arată în expunerea de motive înaintată consilierilor locali spre dezbatere.

Astfel, de subvenție pe transportul public în comun pentru abonamentul de 100 de lei, valabil de luni până duminică, beneficiază: veteranii de război și văduvele de război, potrivit prevederilor art. 16 lit. „b” din Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, potrivit prevederilor art. 5 lit. “k” din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/ 2004; persoanele persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, si celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale, potrivit prevederilor art.6, lit “b” din Decretul – Lege nr. 118/1990 – republicată; persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii persoanelor cu handicap grav în prezenta acestora, însoțitorii copiilor cu handicap accentuat în prezenta acestora, însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestora, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav și accentuat, potrivit prevederilor art.23 alin (1) si (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată in 2008; pensionarii cu pensii lunare mai mici de 850 de lei (dacă aleșii locali vor aproba cuantumul nou) și beneficiarii de ajutor social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul comunităţii.

În aceste condiții, de subvenție la un abonament de 70 de lei, valabil de luni până vineri, ar urma să aibă elevii din municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic 850 lei (dacă aleșii locali vor aproba cuantumul nou), doar pe perioada cursurilor școlare, precum și șomerii aflați în plată.

Eliberarea legitimațiilor de călătorie pentru transportul urban de călători se face de către Direcția de Asistență Socială, la o dată ulterioară depunerii cererii. Cererea se va depune până pe data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0