Elevii salvează profesorii de religie

Dimensiune text

Numărul elevilor care nu vor participa la ora de religie nu este de natură să pună în pericol posturile ocupate de profesori. Refuzurile de a participa la ora de religie vin, în principal, din partea familiilor din cultul penticostal şi adventist. 

Preoţii şi profesorii de religie din Neamţ pot răsufla uşuraţi. Părinţii au optat pentru ca propriii copii să studieze disciplina religie. În şcoli s-au înregistrat puţine refuzuri de a participa la ora de religie. Acestea nu au determinat unităţile de învăţământ să modifice orarul claselor.

După centralizarea cererilor, şcolile din comuna Valea Ursului, de exemplu, au înregistrat 20 de refuzuri de participare la ora de religie. „Elevii care nu au depus cerere sunt din cultul creştin penticostal. Ei nu vor părăsi sala de clasă în timpul orei de religie. Îşi vor face temele la un alt obiect. Aceşti copii vor aduce, în timpul semestrului, adeverinţe cu note de la pastorul lor, lucru care s-a întâmplat şi până acum. Orarul nu poate fi modificat, pentru că persoanele care predau religia au ore şi în alte şcoli”, a explicat profesor Iuliana Spătariu, directorul Liceului Tehnologic din Valea Ursului, unitatea şcolară coordonatoare din comună. Nu s-au putut înregistra cereri în cazul a patru copii din comuna Valea Ursului, care au abandonat şcoala.

15 copii din comuna Oniceni nu vor participa la ora de religie, pentru că părinţii lor nu au depus cerere în acest sens. „Copiii provin, în principal, din satele Gorun şi Valea Enei, unde trăiesc mai multe familii de adventişti. Nu se pune problema ca profesorul de religie să-şi piardă postul, deoarece avem aproape două norme la disciplina religie. Orarul şcolar nu va fi modificat. Dacă elevii nu vor dori să rămână la oră, responsabilitatea supravegherii revine părinţilor. Noi nu dispunem de spaţiu pentru a găzdui copiii care nu vor studia în acest semestru religia”, a explicat profesorul Dan Vîntu, directorul Școlii Gimnaziale din Oniceni.

Doi fraţi din satul Poienile Oancei, comuna Stăniţa, nu vor participa la ora de religie. „Tatăl a decis să nu depună cereri pentru cei doi copii, elevi în clasa a IV-a, respectiv a VI-a, motivând că religia «nu-i ajută cu nimic». Este opţiunea dânsului şi o respectăm. Nu există niciun fel de problemă, copiii vor rămâne în şcoală şi vor fi supravegheaţi”, a spus profesoara Angela Cârlescu, directorul Școlii Gimnaziale din Stăniţa.

Trei copii de etnie rromă de la Școala Gimnazială „Carmen Sylva” din Horia nu vor participa la ora de religie, pentru că părinţii au refuzat să-şi exprime opţiunea.

Acestor copii li se va încheia situaţia şcolară pe semestrul II, dar fără disciplina religie.

„Mulţumim părinţilor care şi-au dat acordul pentru ca fiii şi fiicele lor să primească învăţătura lui Hristos”

ÎPS Ioachim i-a felicitat şi i-a binecuvântat pe toţi cei care au optat pentru participarea la orele de religie în învăţământul preuniversitar. „Zilele acestea, toţi factorii responsabili de educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor în şcoală au făcut un autentic efort, mobilizându-se ca să împlinească cerinţele forurilor abilitate ale statului cu privire la învăţământul religios în şcolile publice. Pentru aceasta, cu multă recunoştinţă, mulţumim părinţilor care şi-au dat acordul pentru ca fiii şi fiicele lor să primească învăţătura lui Hristos. Mulţumim colaboratorilor noştri de la Centrul Eparhial, inspectorilor de religie din judeţele Bacău şi Neamţ pentru sprijinul logistic şi buna coordonare a acestei activităţi. Mulţumim părinţilor protopopi şi preoţi care au sprijinit cu devotament acţiunea profesorilor de religie din şcoli, care, la rându-le, s-au arătat adevăraţii noştri misionari în şcolile publice. Nu în ultimul rând, transmitem un gând directorilor şi colaboratorilor lor. Rugăm pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi, iar copiilor să le lumineze sufletele şi minţile spre dobândirea învăţăturilor folositoare şi a formării lor ca mădulare trainice ale Bisericii şi neamului”, a spus ÎPS Ioachim, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

Religia a devenit disciplină facultativă pentru elevi

Începând de luni, 9 martie, articolul din Legea Educaţiei care stabilea modalitatea de înscriere la această disciplină nu va mai exista. Articolul 18, aliniatul 2 din Legea Educaţiei a fost abrogat. El preciza: „La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină”.

Parlamentarii au modificat Legea Educaţiei cu privire la participarea elevilor la ora de religie, în urma deciziei Curţii Constituţionale, de la sfârşitul anului trecut, care ridică o altă problemă în şcoli, şi anume statutul acestei discipline. Disciplina este inclusă în trunchiul comun de studiu, ceea ce înseamnă că are un caracter obligatoriu. După decizia Curţii Constituţionale, religia a devenit facultativă. Cu alte cuvinte, obligativitatea orei de religie se referă doar la statut, nu şi la elev.

Unităţile de învăţământ aşteaptă ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice să elaboreze metodologia de derulare a orelor de religie, în care va fi rezolvată şi problema copiilor care nu participă la ora de religie.COMENTARII

WORDPRESS: 1
  • Emil 5 ani

    Elevii vor să studieze nu doar partea materială a lumii, ci și pe cea spirituală. Prin urmare, titlul articolului este aiurea.