Elevii au doinit a jale, la simulare

Doina populară şi analiza unui fragment dintr-un articol de presă au fost cele două subiecte principale pe care elevii clasei a VIII-a le-au avut de rezolvat.

Elevii de clasa a VIII-a au susţinut luni, 23 februarie, simularea probei la limba şi literatura română a Evaluării Naţionale. Subiectele au fost unice la nivel naţional şi au trebuit rezolvate în două ore. Potrivit metodologiei de organizare a simulării, elevii care au participat la simulare nu au putut intra în sălile de examen cu cărţi şi telefoane mobile. „Din cei 5.189 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a, au participat la simularea de la proba de limba şi literatura română 5.075 de elevi. Cei care au lipsit au invocat motive medicale sau sunt elevi care au abandonat şcoala. Totul a decurs foarte bine, potrivit procedurii Ministerului Educaţiei Naţionale privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale. Pe parcursul probei nu s-au înregistrat fraude sau tentative de fraude”, a precizat profesoara Elena Laiu, inspector şcolar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Neamţ.

La proba de limba şi literatura română au fost câteva noutăţi care au apărut anul acesta în programă, cum ar fi romanul, balada, doina şi genul dramatic, iar la gramatică, propoziţia condiţională, concesiva şi consecutiva. Pentru simulare, elevii au trebuit să pregătească doina, pastelul, schiţa, basmul şi nuvela. Totodată, elevii au trebuit să ştie modurile de expunere şi genurile literare (liric, epic).

La primul subiect de la simulare, elevii au primit un fragment din doina „Foaie verde fir mohor”, la care au avut de rezolvat şase cerinţe: să găsească antonimele potrivite pentru trei cuvinte din text, să explice rolul cratimei, să transcrie o comparaţie şi un epitet din textul dat, să menţioneze rima şi măsura primelor trei versuri ale textului şi să prezinte semnificaţia a patru versuri.

Proba scrisă a cuprins şi redactarea unei compuneri în care să motiveze apartenenţa la specie a doinei populare „Foaie verde fir mohor”. În compunere, elevii au trebuit să precizeze patru trăsături ale doinei populare şi să ilustreze două trăsături ale doinei populare, valorificând textul dat.

La al doilea subiect, elevii au primit un articol din presa naţională despre obiceiurile populare de Sânziene din comuna bistriţeană Maieru, semnat de Bianca Sara. Cele şase cerinţe ale subiectului au constat în formularea unui enunţ în care elevii au avut de precizat data în care se merge la cules de Sânziene şi persoanele care împletesc coroniţele, să scrie numele autoarei şi titlul articolului din care este extras fragmentul dat, să menţioneze ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din text, să precizeze funcţia sintactică a cuvintelor dintr-o secvenţă dată, să transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată dintr-o frază dată, precizând felul subordonatei, şi să construiască o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă. Elevii au avut de redactat o scurtă naraţiune în care să relateze o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei zile de vară. „Nu mă aşteptam să cadă doina la simulare. Nu am tratat acest subiect aşa cum ar fi trebuit, dar până la examen mă voi pune la punct cu tot ce nu a mers la această simulare”, a spus Lorena Bontaş, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”.

Marţi este proba scrisă la matematică. Elevii vor afla rezultatele la simulare pe 6 martie. Notele obţinute de elevi la simulările examenelor naţionale nu vor fi trecute în catalog, excepţie făcând doar opţiunile exprese ale elevilor.

Rezultatele obţinute la simularea Evaluării Naţionale vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.


COMENTARII

WORDPRESS: 0