Efemerul uman şi eternul poetic

Efemerul uman şi eternul poetic

 

ciobanu gheorghe am 03Mai înainte de a-şi lua rămas bun de la „Eternitate”, „Efemerul” 2005 a mai dăruit muşatinilor un „Slovar” de înţelepciune, de gîndire poetizată şi de grijă pentru om, semnat de condeiul polivalent şi curajos al arhicunoscutului mînuitor de vorbire şi de scris: profesorul Mihai Andone. Deşi „născut poet”, viaţa l-a determinat pe autor să se confrunte şi cu zbuciumul valurilor de proză, fără ca prin aceasta să se despartă de simetria de cristal a rimelor. Autorul porneşte, prietenos, să ne povestească ceva, „la gura sobei” şi cînd să se despartă de noi, firesc şi pe furiş, îl reauzim ca pe estrada unui „Naţional”, întîlnit în patosul de final al lirismului poetic.

„Între Efemer şi Eternitate – Meditaţii, Reflecţii, Cugetări” e o culegere de trei sute de comentarii, constatative, dar şi concluzive, cu privire la prea scurta şi binevenita trecere prin viaţa telurică, o trecere care trebuie să fie atentă la revărsarea complexă de oameni din jur, ca şi cum ne-am afla „încălcaţi cu bocanci grei”, printr-o alee lungă şi strîmtă, încărcată, prea fragile porţelanuri.

Textul volumului nu este imperativ, un „cod penal” monovalent, ci o recomandare părintească, făcută cu delicateţe şi terminată cu corola gingaşă a unei rime. E un „Primum Ars, deinde Mores”, un „Cod versificat al bunelor maniere” de zi cu zi, manifestate nu numai cu cineva de lîngă noi, ci chiar cu tine, în singurătate. De aici „sfătoşenia de stil” şi „naturaleţea de limbaj”, amîndouă conferind, fie în încheiere, fie şi pe parcurs, respiraţia, mai puţin socială şi mai mult elevativă, a rimelor.

Mihai Andone carte 0Modalitatea folosită de autor într-o astfel de lucrare, care porneşte la drum cu austeritatea unui „trebuie”, se continuă, apoi, cu un „ar fi bine” şi se încheie, de la un rînd la altul, cu eleganţa unui moment liric, pare a fi un unicat bibliofil, alăturat, dar şi desprins de canoanele liniare ale acelor opusuri din familia abundentă a lui „Ars”.

Densitatea variabilă a subcapitolelor, ca număr de ziceri şi dimensionalitate de text, conduce la portretizarea personalităţii autorului, a unui om sensibil la cele sfinte şi apoi şi la cele lumeşti, atent la spiritualitate şi modest ca ierarhie socială, gata-gata să comenteze ceva sau pe cineva, dar şi la fel de gata să se retragă în universul său livresc şi publicistic. Pentru Andone, un dat social e prima măsură a unei partituri polifonice comentative şi mai puţin o baghetă, prin care să se declanşeze desfăşurări de edificii concrete. De aici şi caracterul didacticist al acestei lucrări, ca o introducere ideatică, prin care, apoi, să păşim într-o lume ideală, mai frumoasă şi mai bună.

Invitaţia la a ne trăi ordonat viaţa, după un model aproape geometric, este ilustrată şi prin alcătuirea internă a volumului. O succesiune „în mic” a problemelor comentate este recapitulată în final acum, „în mare”, la amîndouă ordinea alfabetică fiind chemată a uşura imediat şi munca autorului, ca şi efortul de utilizare a cititorului. La prima „vedere”, volumul se autoprezintă, prin prima parte a coperţii, cu eternitatea cosmică, surprinsă în stare de mişcare spiralată, ca şi cum modelul de etică umană din carte ar fi o reverberaţie a unei ordini universale, la care, odinioară, în felul lui, gîndea şi filosoful Kant. Pentru „efemer”, autorul, discret, se retrage pe ultima pagină a aceleiaşi coperţi exterioare, prin imaginea, la fel de panoramică, a unei clepsidre, aflată abia la începutul destrămării ei, destrămare ce îl determină pe autor să nu apeleze la un „imperativ categoric”, tot Kantian şi acesta.

O lucrare profundă, morală, dar şi lirică, prin care ni se face invitaţia de a sta de vorbă despre ale noastre, aşezaţi, însă, nu pe marginea unui drum teluric, ci între două infinituri cosmice.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna februarie 2006

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0