Drept la replică referitor la articolul „Ortodox, îmi schimb credinţa pentru foloase materiale”

Dimensiune text

În urma lecturării articolului „Ortodox, îmi schimb credinţa pentru foloase materiale”, apărut sub semnătura doamnei Ana-Maria Postelnicu, am remarcat extrem de multe opinii şi prejudecăţi personale sau provenind din partea unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române însă fără a fi cu adevărat documentate.

 

 

În plus, anumite afirmaţii sunt deosebit de periculoase pentru cadrul legal privitor la libertatea religioasă din România. De exemplu, faptul că dumneavoastră, în calitate de jurnalist, aveţi „o rezervă” cu privire la anumite confesiuni religioase chiar dacă ele funcţionează legal sau reprezintă drepturi constituţionale nu fac decît să arate lipsa unei înţelegeri profunde a acestor aspecte.

De asemenea, în opinia dumneavoastră şi fără a oferi rezultatele unui studiu sociologic serios,  remarcaţi „în conştiinţa credincioşilor ortodocşi şi catolici o atitudine de adversitate” faţă de credincioşi ai altor culte. Credem că opiniile şi atitudinile personale nu trebuie să ia locul faptelor şi realităţii, în special în cazul jurnaliştilor care, în mod normal, sunt conduşi de anumite principii deontologice ferme.

Asemenea atitudini discriminatoare precum şi ilustrarea unui astfel de articol cu imaginea şi adresa Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea în acest context nu fac decît să incite la ură sau să justifice acţiuni şi comportamente ce creează resentimente şi care pot avea drept consecinţe tensiuni interconfesionale.

Cît despre regulile de conduită ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea considerăm că pentru a discuta despre ele trebuie să le şi cunoaşteţi în mod direct, nu doar să le bănuiţi sau să le proiectaţi cu ajutorul propriei imaginaţii sau prejudecăţi. Pentru a sprijini acest demers, referitor la sugerarea anumitor metode incorecte de convertire în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea dorim să facem următoarele precizari atît pentru dumneavoastră cît şi pentru cititorii dumneavoastră.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este printre cei mai activi promotori ai libertăţii religioase şi de conştiinţă la nivel mondial şi consideră că alegerea unei religii ţine de convingerea personală, iar convertirea este o experienţă a credinciosului ce are loc sub influenţa Duhului Sfînt, nefiind în nici un fel legată de oferirea şi primirea de avantaje materiale.

Contrar ideilor lansate inconştient sau în mod tendenţios, nimeni nu oferă şi nu primeşte bunuri materiale pentru a se converti şi nimeni nu foloseşte forţa sau alte metode asemănătoare pentru ca o persoană să rămînă în cadrul acestei Biserici.

De asemenea, dorim să ne exprimăm public dezamăgirea şi tristeţea că anumiţi credincioşi şi chiar „feţe bisericeşti ortodoxe„, aşa cum precizaţi, nu privesc „cu ochi buni” anumite decizii personale legate de opţiunea religioasă luate în deplină conştienţă şi nu moştenite cultural.

Este îngrijorător că jigniţi chiar şi credincioşii Bisericii Ortodoxe, afirmînd prin acest articol că de fapt religia, de care aparţin prin decizia părinţilor la naştere, este atît de puţin asumată la nivel personal încît sînt gata să renunţe la ea pentru un ajutor material. Cu toate acestea, ar fi dificil să fie adevărat avînd în vedere intensa şi apreciata activitate socială desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română, de care probabil nu ştiţi. Este dificil de crezut că o altă Biserică primeşte la fel de multe fonduri de la stat sau de la enoriaşi astfel încît să aibă vreun avantaj în faţa acesteia. De asemenea, nu am dori să credem, respectînd logica dumneavoastră, că această activitate socială este realizată pentru a ţine enoriaşii legaţi de această Biserică majoritară în acest colţ de lume. Dimpotrivă, credem că una dintre menirile creştinilor este să îi ajute pe cei de lîngă ei.

 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România – Biroul de Presă

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0