Prima paginăSocialNeamt

Doar o treime dintre solicitanți devin părinți de profesie

Dimensiune text

Regulile numeroase şi riguroase îi împiedică pe cei care vor să devină părinţi de profesie, pentru copiii abandonaţi, să obţină un atestat de asistent maternal profesionist.

Dintre cei 116 nemţeni care au depus, pe parcursul anului 2015, o solicitare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Neamţ, pentru a obţine un atestat de asistent maternal profesionist, doar 32 au primit un răspuns favorabil.

Asistenţa maternală este o meserie ca oricare alta. Diferenţa e că părintele de profesie lucrează 24 de ore din 24. Orice persoană poate deveni asistent maternal, dacă îndeplineşte minimele condiţii materiale, fizice şi morale, impuse de lege. După ce întocmeşte dosarul, urmează un şir lung de întâlniri, evaluări (inclusiv psihologice) şi, dacă totul corespunde cerinţelor, se ajunge la cursul de pregătire, care durează două săptămâni şi se încheie cu un examen. Trecut cu bine, acesta se materializează într-un atestat, valabil trei ani, cu posibilitate de reînnoire.

Acte necesare pentru a deveni asistent maternal profesionist

Pentru a deveni un asistent maternal profesionist, persoana în cauză trebuie să întocmească următoarele acte: copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului; o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul; certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate mai sus, certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte; un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii; declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că solicitantul nu se află decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; cerere de evaluare; curriculum vitae, cazier, raport de vizită la domiciliu; recomandări/referinţe; certificate medicale; raport intermediar de evaluare; raport de pregătire; raport final de evaluare; cerere de eliberare a atestatului; propunere/recomandare a asistentului social; atestat; copie de pe contractul individual de muncă; convenţie de plasament; raport lunar de supervizare; raport de evaluare anuală.

Nu poate deveni asistent maternal persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni sau care suferă de boli transmisibile.

La finalul anului 2015, în evidenţele DGASPC Neamţ figurau 433 de asistenţi maternali profesionişti, care aveau în plasament 551 de copii.

COMENTARII

WORDPRESS: 0