Directori noi pentru mai multe școli și licee din Roman și zonă

Directori noi pentru mai multe școli și licee din Roman și zonă

 

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat vineri, 27 iulie, organizarea selecției pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare din județul Neamț, în anul școlar 2018-2019, prin detașare în interesul învățământului.

Selecția se va realiza conform Procedurii operaționale privind numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare, în anul școlar 2018-2019, Cod 112, document disponibil pe site-ul ISJ Neamț.

La selecție pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii superioare;
b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional;
c) sunt titulare în învățământul preuniversitare, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii patru ani școlari;
e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii patru ani școlari anteriori anului desfășurării selecției.

Cererile de înscriere se depun la registratura ISJ Neamț, în perioada 2-7 august.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0