Direcția de Sănătate Publică face angajări

Dimensiune text

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ scoate la concurs un post de chimist debutant, pentru Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică – Compartiment Chimie Sanitară şi Toxicologie şi un post de biolog pentru Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică – Compartiment Diagnostic Microbiologic.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprinsă o serie de acte, printre care cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, copie xerox a actului de identitate, copie xerox de pe diploma de biolog/chimist şi adeverinţă/certificat de conformare în gradul profesional, copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, curriculum vitae, cazierul judiciar şi certificat medical care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează.

Taxa de concurs este de 150 lei.

Înscrierile se fac până la data de 30 ianuarie 2016.COMENTARII

WORDPRESS: 0