Prima paginăSocial

Detectivii particulari, la examen la poliție

Detectivii particulari, la examen la poliție

Dimensiune text

 

 

La sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț se va organiza, la data de 13 septembrie, orele 10.00, examenul de atestare a calității de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, informează IPJ Neamț. Tematica de examinare stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române este afișată la sediul IPJ Neamț, iar data limită de depunere a dosarelor este 4 septembrie.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;

b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean;

g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț un dosar (tip şină) care să conţină următoarele documente: cerere; curriculum vitae; actul de stare civilă, în copie legalizată; actul de studii, în original și în copie legalizată, sau, după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naționale; actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie legalizată; certificate medicale (fişă medicală-tip pusă la dispoziție de IPJ Neamţ) şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat; declaraţie autentificată din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la articolul 5, alineatul 1, litera e), din Legea 329/2003; dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, în sumă de 139,27 lei (suma va fi achitată în ziua examenului la casieria IPJ Neamț).

În vederea obținerii de date suplimentare, cei interesaţi sunt aşteptaţi zilnic între orele 8.30 – 9.00, la sediul IPJ Neamț, strada Eroilor, nr. 16, Piatra Neamț.

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0