Descoperiţi în faţa dezastrelor

Nici 13% dintre locuinţele din judeţ nu sunt asigurate împotriva dezastrelor natural. Unele sunt asigurate fără acordul proprietarilor, banii fiind reţinuţi direct de la sursă. Proprietarii riscă să nu primească ajutor în cazul unei nenorociri.

 

Mai puţin de 13% dintre locuinţele care există în judeţul Neamţ sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile în care asigurarea pentru locuinţe este obligatorie din 2011, iar autorităţile locale ar fi trebuit să dea amenzi proprietarilor care nu au încheiată o poliţă de asigurare. Dar primarii nu s-au grăbit să dea amenzi, din motive mai mult sau mai puţin electorale, având grijă, însă, să asigure locuinţele ce ţin de administraţia locală, cum ar fi locuinţele sociale sau cele ANL. Însă, în caz de inundaţii, cutremur sau alunecări de teren, statul nu va mai despăgubi eventualele pagube, în lipsa acestor poliţe, aşa cum s-a întâmplat după inundaţiile din 2008 şi 2010.

Până la 30 iunie, în judeţul Neamţ erau asigurate 26.910 locuinţe, adică doar 12,48% din numărul de locuinţe din judeţ. Dintre acestea, peste 1.000 de locuinţe au fost asigurate de statul român, deoarece proprietarii sunt persoane care beneficiază de venitul minim garantat. „La nivelul municipiului Roman sunt 112 cazuri în care persoanele care beneficiază de venit minim garantat au asigurare obligatorie pentru locuinţe. În aceste situaţii, Ministerul Muncii opreşte banii din suma care se acordă beneficiarului şi plăteşte poliţa obligatorie”, a afirmat Lucian Micu, viceprimarul municipiului Roman.

Directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ, Mihaela Alungulesei, a precizat că în judeţul Neamţ există 6.158 de beneficiari ai venitului minim garantat. Dintre aceştia, 1.604 au o poliţă de asigurare obligatorie.

asigurare 02Conform legii, suma asigurată este de 20.000 de euro pentru locuinţele de cărămidă, beton armat sau orice alt material rezultat în urma unui tratament chimic ori termic. În acest caz, preţul asigurării este de 20 de euro/an.

În cazul locuinţelor din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament chimic/termic, valoarea asigurării obligătorii este de zece euro/an, iar suma asigurată este de 10.000 de euro. Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAD) poate fi încheiată la una din cele 23 de firme de asigurare autorizate, al căror nume se regăseşte pe site-ul www.paidromania.ro. PAD acoperă daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale – inundaţii, cutremur şi alunecări de teren, ca efect direct sau indirect al producerii acestora.
PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante, numele beneficiarului asigurării, tipul locuinţei şi adresa acesteia, suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia, perioada de valabilitate a contractului de asigurare, numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD.


COMENTARII

WORDPRESS: 0