Declaraţii de asigurare obligatorii

Persoanele care au realizat alte venituri decât cele din salarii sunt obligate să depună o declaraţie de asigurare. Nedepunerea asigurării se sancţionează cu amendă.

Persoanele care în perioada 1 ianuarie 2008 – 1 iulie 2012 au obţinut, în mod exclusiv, venituri provenite din activităţi profesionale sau comerciale – în calitate de membri ai întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, persoane fizice autorizate – sunt obligate să se asigure prin depunerea la Casa de Pensii Neamţ a unei declaraţii de asigurare. În acest sens, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a notificat 3.541 persoane fizice care figurau în evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Neamţ cu venituri realizate, altele decât cele de natură salarială.

„Ca urmare a acestei acţiuni, până la această dată, 1.147 persoane fizice au depus declaraţiile individuale de asigurare în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, pentru restul persoanelor notificate fiind în curs de clarificare natura veniturilor realizate şi, implicit, obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare în cadrul sistemul public. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 71/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 388 din 28 iunie, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 iulie 2012 se menţine la nivelul caselor teritoriale de pensii până la data de 31 decembrie 2013”, se arată într-un comunicat al Casei Judeţene de Pensii Neamţ.

Valoarea asigurării sociale pentru o persoană care a realizat venituri din activităţi comerciale este de 31,3% din venit. În cazul unui salariat, acest procent se împarte între angajat (10,5%) şi angajator (20,8%).

Nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.


COMENTARII

WORDPRESS: 0