De la „Paramedicalia”, la „Ortoexistalia”

De la „Paramedicalia”, la „Ortoexistalia”

 

ciobanu gheorghe am 03Ne oprim, cu admiraţie şi preţuire, la recentul eveniment editorial al Romanului, apariţia volumului de excepţie al arhi-iubitului doctor al oraşului nostru, polivalent în tot ceea ce face, „Cetăţean de Onoare” al Urbei Muşatine, căreia i s-a dăruit trei sferturi de secol, volum numit „Paramedicalia” şi care poate fi considerat ca un „Olimp” al neobositului său condei – doctor Epifanie Cozărescu. Realizată la proporţii şi condiţii deosebite de către alt muşatin al nostru, editorul Șerban Ursu, care „gospodăreşte” la superlativ străbuna Editură „Știinţă şi Tehnică”, lucrarea este, mai presus de orice, o Antologie autobiografică şi lexiconică, dotată cu o revărsare bogată de fotografii-document şi emanînd în jur o constelaţie unitară de colaborări colaterale, la care au răspuns mulţi alţi condeieri ai oraşului, ca: doctor Arvătescu, preot Popovici, farmacistă Avădanei, doctor Țepordei, profesor Andone, documentarist Dragomir şi, în mod deosebit, jurista Corban.

Dominant în acest volum, însă, aproape pînă la integralitate, rămîne Maestrul cernăuţean şi, apoi, muşatin al lui Aesculap, Doctorul Epifanie Cozărescu, acest „vraci de excepţie”, istoric, poet şi scriitor, fotograf-documentarist fără pereche, ctitor al unui Muzeu unic al Medicinei şi Farmaciei romaşcane, oştean-erou şi prizonier curajos, soţ, tată şi  bunic şi, mai presus de orice, cetăţean.

În toate cele peste 50 de studii se afirmă o exigenţă binevenită asupra exactităţii faptului redat, ca şi o corelare strînsă cu multiple alte domenii cultural-istorice, încît volumul de faţă poate fi apreciat ca fiind un „Hronic” modern al unui secol zbuciumat. Se opreşte îndelung la „erupţia” catastrofală a ultimului Război, în care „Salvatorul de oameni” ajunge şi un prizonier desculţ. Și-a iubit eroic şi genetic Patria, cu a ei nefericită Bucovină, credincios fiind unei idei de mare altitudine, aceea că planeta noastră, mai înainte de a fi sferică, e „casă părintească”.

epifanie cozarescu - paramedicaliaA zăbovit şi asupra istoriei cîtorva locuri ale Patriei, ca şi asupra unor „Cavaleri” ai demnităţii noastre naţionale, oprindu-se, astfel, la Prinţul Emil Ghica sau Domniţa Agarici, la legendarul Neculai Tăutu sau desăvîrşitul chirurg Nicolae Fălcoianu. Cu un acelaşi spirit analitic şi axiologic, neegalatul nostru Epifanie creionează şi alte portrete de romaşcani, oprindu-se la unii documentarişti, asemeni Domniei sale, precum profesorii Ion Teştiban sau Nicolae Steţcu.

Multe sînt, de asemenea, şi unele locuri geografice la care s-a oprit cu un acelaşi condei ştiinţific, chiar şi sentimental, precum vitregita de istorie Bucovină, Băile Slănic-Moldova, Romanul, Săvenii tinereţii sale sau boiereasca aşezare a Dulceştilor de lîngă noi. Sînt scrieri bogate în istorie, în evocări de familie şi cu trimiteri competente la meşteşugul manolic al zidirilor, toate fiind însoţite de grupaje impresionante de fotografii unicat.

Să amintim, apoi, acele numeroase, cronologice şi ilustrate pagini, care readuc în contemporaneitate o nouă „Julietă”, soţia „Cavalerului” nostru dintotdeauna, o eroină reală şi nu legendară, longevivă şi nu doar trecătoare pe planetă. Domniţa Cozărescu i-a fost soţului ei o perfectă pereche, porniţi amîndoi pe un drum greu, dar aureolat de o supremă iubire. Copiii şi nepoţii lor duc mai departe, peste decenii, „dinastia”, plină de omenie şi spiritualitate, a „Cozăreştilor”.

Un prea „distilat” „Curriculum vitae” ne apropie de sfîrşitul acestei tipărituri, cu aură de „Exegit Monumentum”. O carte de altitudine, asemeni şi multiplelor preocupări şi realizări ale autorului ei.

O carte care, aşa cum se cuvine, se termină cu acel „Arc de Triumf” al creaţiei de o viaţă a Maestrului Epifanic: Blazonul ca „Cetăţean de Onoare” al unei urbe ce l-a preţuit şi omagiat, întotdeauna, metamorfozîndu-i numele în Simbol.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna martie 2008

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0