„Dar unde sînt… Iubirile de-oricînd?”

„Dar unde sînt… Iubirile de-oricînd?”

„De la lume adunate…”
Poiană tîrzie cu flori şi amintiri
Popas sensibil şi uman

 

ciobanu gheorghe am 03O nouă eflorescenţă lirică a unei prea afirmate poete muşatine, care, pe vremea „Arcadiei”, a fiinţat ca „Nata”, pentru ca acum, cînd acea „Atlantidă” de miraj nu mai este, ea să-şi trăiască „aurul” toamnei şi „argintul” amintirilor, lăsîndu-se învăluită de ele, ca o „Mama Nata”. Un florilegiu de „poche”, un zbor de părere, spre cea mai mare „Părere” a Universului uman, care e „Iubirea”. Autoarea îşi aureolează coperta, în dimensiuni de petală, a acestui „volum”, cu graţia de „Nu mă uita”, a unui evantai de sensuri, toate topite în picătura de rouă a sufletului ei vibratil, redus la cîteva clipiri de trăire: „Tu, iubirea mea cea mare”.

Un „Tu” ce-ascunde-n el un Nume, sau o Lume, învăluit într-un ocean de dăruire, redus acum la un cristal şi la o irepetabilă apartenenţă doar la acel „eu”, de o singularitate edenică.

Placheta de acum redă imensitatea cea dintotdeauna al lui „a fi”, această vocabulă ce promite, ca şi Iubirea, de azi, pe infiniţii alţi de azi, „statornicia”. Un „Ars amandi” al lui „ieri”, înfăşurat în voalul zilelor de-acum. O interferenţă transparentă a unor multitudini de popasuri, pe o alee a vieţii, peste care destinul, cu graba lui dintotdeauna, a înşiruit „băncuţe”, unele abia cioplite, altele muşcate de „timp”.

Zăbava cea mai lungă a autoarei e acea din „Paradisul pierdut” al „pre-iubirii”, aflat în acea poiană, în care se pot surprinde doar florile din jur, şi nu şi neştiutul cel îmbietor, atît dominant în toate adîncimile acestui „codru”.

carte natalia rusuUneori, picăturile de gînd ale autoarei par a fi „Izgonirea” din Raiul iubirii, dar nu şi din iubirea pentru acel Rai. Alteori, acelaşi meta-sentiment uman nu-i altceva decît o stavilă pură, ridicată în calea „evadărilor”. Un astfel de a fi al Firii, pentru ca să poată fi. Prin zborul ei, galacticul devine cosmos, iar tot finitul ce ne înconjoară nu-şi mai descoperă vreun sens, acum fiind doar nesfîrşire.

Sînt funigei imponderabili ce-i simţim atunci cînd, găzduit în mîinile noastre, fărîma de volum se descompune-n pagini, iar ele-n pendulări, cînd înspre „Nata”, cînd spre o „Mama Nata” de miraj. O „Nata” care ne şopteşte liric, că lîngă noi e-un singur infinit – Iubirea, trăită, cînd „stelar”, ori doar sub stele, cînd într-un „cerc de foc brunhildic”, sau în eterul, doar, al amintirii. E-o astfel de „Cîntare a cîntărilor”, nu cum am vrea, ci-aşa cum e, cînd strigăt, cînd şoptire şi care „mişcă, zi de zi, şi sori, şi aştri”. Un „volumaş” de „pre-iubire”, din care se desfac, prin noi, iubirea-n sine pentru ea, care va duce, pas cu pas, la alta, cea sfîrtecată de-ntrebări şi de-ndoieli.

De la atracţii, ca acelea din astral, ea evadează înspre hăuri, prea încărcate de necunoscute, la care, niciodată, nu se găseşte un răspuns. De-aici şi năzuinţa autoarei Nata, ori să aştepte în precamera Iubirii, ori să-şi adune amintiri, mereu întrebătoare, în „coridorul” de dincolo, aducător, acum, de „Post-fiori”. Un zbor dintr-un miraj în altul, cu ale cărui aripi nu se atinge protoplasma.

Și dacă, undeva, e tot şi o încercare ca un „ceva” să se apropie, ca un puf de „altceva”, apartenente doar la „norii puri” ai unor buze, acela e Sărutul, el fiind doar un ABC, şi nu un Z, o Auroră şi deloc Amurg.

O lirică universală, dar şi singulară, un cer bogat în stele, din care fiecare este doar un Cer. E un „a fi” mai înainte de „a fi” al Firii, ce-şi pendulează existarea, cînd spre celestul apollinic, cînd către un teluric dionisiac, între „o, timpule, opreşte-ţi zborul” şi acel drum, prea lung, pe care eminescianul „Luceafăr, o porni”.

Un mic buchet de ghiocei şi crizanteme, pe care autoarea Rusu şi l-a pus într-o cupă din suflet, lăsîndu-ne pe noi să ne-ntrebăm ce-a fost „cea mare”, iubire sau trăire, „fată iubită” sau „morgană”, iubire de iubire, sau, poate, doar „Iubire”.

 

de Gheorghe A.M. CIOBANU – text publicat în luna iulie 2010

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!