Prima paginăActualitate

Cum se recuperează taxa auto

Dimensiune text

Procedura prin care se recuperează banii plătiţi statului cu titlu de taxă auto, taxă de poluare sau timbru de mediu este îndelungată și dificilă.

Fiecare persoană care solicită restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme trebuie să se adreseze, în prima fază, organului fiscal la care a plătit taxa, cu o „Cerere de restituire a taxei pe poluare pentru autoturisme”.

La această cerere trebuie anexate: o copie a cărţii de identitate; chitanţa de plată a taxei, în original; copie a deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autoturisme; copie a certificatului de înmatriculare a autoturismului; copie a cărţii de identitate a autoturismului; copie a contractului de vânzare – cumpărare a autoturismului.

Numărul cererilor fiind foarte mare, rezolvarea acestor cereri durează, de aceea instituția fiscală refuzată cererea solicitantului. Pe baza refuzului organului fiscal, de restituire a taxei pe poluare, se introduce la Tribunal acţiunea de restituire a taxei pe poluare pentru autoturisme. Această acţiune se taxează cu taxă judiciară de timbru, de 39 de lei şi cu timbru judiciar de 3 lei. Totodată, trebuie să se solicite şi acordarea de dobânzi fiscale şi de cheltuieli de judecată.

La cererea introdusă la Tribunal trebuie anexate, obligatoriu, aceleaşi documente care au fost anexate la cererea depusă la organul fiscal. La primul termen de judecată, organul fiscal depune întâmpinare, prin care susţine că nu este de acord cu restituirea taxei. La termenul al doilea se discută probele, iar organul fiscal solicită introducerea în cauză şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. La termenul al treilea se judecă respectiva cauză, iar instanţa pronunţă o hotărâre. În termen de 45 de zile de la data pronunţării, se va redacta hotărârea, care se comunică părţilor.

Urmează recursul la Curtea de Apel, depus de organul fiscal. Aici, se dau unul- două termene de judecată. Curtea de Apel va emite o „Decizie irevocabilă”, care nu se comunică părţilor. Persoanele interesate, parte în proces, trebuie să depună o cerere la Curtea de Apel pentru a obţine o copie a „Deciziei irevocabile”, cerere care se taxează cu taxă judiciară de timbru de 2 lei şi cu timbru judiciar de 0,15 lei.

După obţinerea unei copii a „Deciziei irevocabile” de la Curtea de Apel, pentru a încasa, de la Finanţe, taxa pe poluare, solicitantul trebuie să depună „Cererea de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin Decizii definitive şi irevocabile”. La această cerere, trebuie anexate, din nou, copie a cărţii de identitate, copie a cărţii de identitate a autoturismului, sentinţa Tribunalului şi decizia Curţii de Apel.

După toate aceste proceduri, obositoare și costisitoare, care durează, pe întregul circuit, peste un an, taxa se restituie de organul fiscal, în termen de cinci ani.

COMENTARII

WORDPRESS: 0