Control la agenţiile de turism din Neamţ

Dimensiune text

Nouă agenţii de turism din Neamţ au fost controlate de Oficiul pentru Protecţia Consumatorului. Au fost găsite multiple nereguli în ceea ce priveşte contractele încheiate cu turiştii.

Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Neamţ a cuprins într-o acţiune de verificare nouă agenţii de turism, în perioada 14-23 octombrie, agenţii la care s-au constatat abateri de la prevederile legale, atât cele specifice, cât şi cele generale din domeniul protecţiei consumatorilor.

S-a constatat că, la şapte agenţii de turism din cele verificate, în contractele de comercializare a pachetelor turistice utilizate se regăsesc informaţii incomplete faţă de cele prevăzute în legislaţia specifică, şi anume nu înscriu şi posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boală, şi nu este înscrisă în contract obligativitatea agenţiei de a informa turiştii înainte de data plecării.

Referitor la respectarea prevederilor contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, la şapte agenţii de turism au fost identificate omiteri sau modificări ale unor clauze din contract, acţiuni care aduc atingere drepturilor consumatorilor.

În cinci cazuri nu se înscriu în contract, în mod corect, condiţiile şi termenele de modificare a preţurilor pachetului de servicii turistice, mai precis nu înscriu clauza conform căreia „Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 zile calendaristice care preced data plecării”, iar o altă clauză este prezentată incomplet, omiţându-se sintagmele „indiferent de motivele majorării” şi obligaţia agenţiei „de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv comisionul”.

În unele cazuri nu se precizează în contracte clauza referitor la faptul că, în situaţia în care turistul reziliază contractul din motive imputabile lui, „despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice”. Nu s-au regăsit informaţiile privind cuantumul „taxelor de staţiune, de salubrizare, de aeroport sau alte taxe locale”, aşa cum sunt acestea stipulate în contract, ca fiind obligatorii pentru turişti, şi nici procentul penalităţilor care se aplică turiştilor în cazul în care „solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricăror dintre servicii”, înscriindu-se doar informaţia de forma „cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv”. Alte abateri de la actele normative în vigoare au fost constatate în cazul a două agenţii de turism unde nu era afişat numărul InfoCons, în forma actualizată.

Ca urmare a constatărilor făcute, s-au dispus şase avertismente şi şase amenzi contravenţionale, în valoare totală de 4.500 lei, şi termene de remediere a deficienţelor constatate la toate cele nouă agenţii de turism verificate.COMENTARII

WORDPRESS: 0