Concurs de proiecte pentru alegerea consilierului primarului municipiului Roman

Dimensiune text

În urma concursului de proiecte pentru alegerea unui consilier personal al primarului municipiului Roman, pe adresa primar@primariaroman.ro au fost primite propuneri de proiecte de la următorii cetățeni: Maria Manuela Mărtișcă, Tudor Dumitriu, Elena Palaghia, Radu Chiprian, Mircea Bostan și Constantin Cudalb.

 

Începînd cu data de 28 iunie 2012, timp de zece zile, pînă pe 8 iulie 2012, inclusiv, romașcanii sînt invitați să voteze cel mai bun proiect dintre cele afișate pe site-ul Primăriei Roman – http://www.primariaroman.ro – secțiunea „Concurs consilier al primarului”, completînd formularul de pe site.
Numele viitorului consilier personal al primarului, desemnat prin vot de romașcani, va fi cunoscut pe data de 9 iulie 2012.

Partener media al acestui proiect este Ziarul de Roman, care vă invită ca în fiecare zi să citiți și să analizați proiectele propuse publicate în ediția print și online a Ziarului de Roman – http://www.news-roman.ro/ziarulderoman -, apoi să votați pe site-ul primăriei.

 

Proiect propus de Elena Palaghia: „Stop violența! Școala este a mea!”

 

Proiectul de intervenție propus este un proiect destinat reducerii actelor deviante ale 20 de elevi, cu vîrsta cuprinsă între 14-18 ani, din liceele romașcane, județul Neamt.

Proiectul se va desfășura pe o perioada de 12 luni și are ca obiective principale următoarele: diminuarea actelor delincvenționale a 20 de elevi cu vîrsta cuprinsă între 14-18 ani, din liceele romașcane, prin înființarea unui centru de zi; îmbunătățirea relațiilor dintre elevi-profesori, profesori-familie, elevi-familie din liceele romașcane; îmbunătățirea activității extrașcolare a 20 de elevi cu vîrsta cuprinsă între 14-18 ani; informarea elevilor din liceele din Roman cu privire la fenomenul de violență în școala și la efectele pe care poate să le aibă acest fenomen asupra lor.

Pentru desfășurarea optimă a proiectului sînt propuse drept activități principale următoarele: înființarea unui centru de zi; încheierea unui parteneriat cu Primăria Roman în vederea achiziționării unei clădiri în care va funcționa centrul; angajarea personalului specializat; implicarea elevilor în activitățile centrului; desfășurarea unor activități educative cu elevi și grupul de părinți; desfășurarea unor activități extrașcolare cu cei 20 de elevi prin vizitarea unor obiective turistice; organizarea unor campanii de informare în școli și licee cu privire la fenomenul de violență în școală.

Școala, cel mai important sistem educativ, trebuie să asigure nevoia de educație a fiecărui elev și, totodată, să ofere tuturor elevilor sentimentul că sînt în siguranță, că sînt acceptați și valorizați.

Omul are dreptul la educație, acest drept fiind reglementat de Convenția Națiunilor Unite, cu privire la Drepturile Copilului. În România, astăzi se înregistrează în prezent un număr ridicat al elevilor ce manifestă în școli comportamente deviante, de aceea proiectul propus urmărește formarea elevilor astfel încît, în viitor, să fie persoane educate, să fie capabile să depășească statutul de persoană devalorizată.

Educația școlara îndeplinește un rol hotărîtor în formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale, fizice ale tuturor elevilor, ea reprezentînd un fenomen social fundamental ce asigură integrarea în viața socială. Astăzi, una din problemele majore cu care se  confruntă instituțiile de învățămînt îl reprezintă amplificarea fenomenului de violență în școală.

Mi-am propus acest proiect de intervenție privind diminuarea actelor delincvenționale în rîndul elevilor deoarece consider că se pot lua măsuri ce vor avea succes în rîndul acestor categorii de persoane. Astfel, reducerea fenomenului de violență în școală are o relevanță mai ridicată decît celelalte domenii ale proiectului, deoarece acest domeniu reprezintă un punct de plecare pentru reducerea abandonului școlar, integrarea în societate a elevilor cu comportament deviant.

În ceea ce privește tipurile de intervenții recomandate pentru rezolvarea problemei, proiectul prevede, în primul rînd, intervenția personalizată prin care elevii cu probleme să participe la desfășurarea unor programe de rezolvare a conflictelor în cadrul cărora aceștia să își formeze abilitățile necesare rezolvării conflictelor: ascultare-activă, comunicare empirică, abilitatea de a identifica sursa conflictului. De asemeni, se pot desfășura în cadrul școlii activități de consiliere unde vor putea fi prevenite apariția disfuncțiilor negative (stimă de sine scăzută, neîncrederea în posibilități proprii), conflicte intra- și interpersonale, dezadaptarea socială și comportament de risc în situația de criză.

Grupul țintă al acestui proiect de intervenție este reprezentat de elevii aflați la vîrsta școlară. Beneficiarii direcți sînt: 20 de elevi cu un comportament deviant, cu vîrsta cuprinsă între 14-18 ani din liceele din Roman, atît fete, cît și băieți; familiile acestor copii, care au în întreținere cel mult doi copii; cadrele didactice ale acestor elevi. Numărul estimativ al beneficiarilor direcți este de 50 de persoane.

Beneficiarii indirecți sînt: școala, ca instituție socială unde sînt înscriși tinerii; familia lărgită a tinerilor incluși în program; comunitatea locală; grupul de prieteni ai elevilor.

 

(Varianta integrală a proiectului poate fi accesată pe site-ul www.primariaroman.ro)COMENTARII

WORDPRESS: 1
  • incepeti cu scoaterea elevilor din agentiile de pariuri,Loto,pacanele,unde nu au voie cei
    sub 18 ani,iar scoala,biserica, politia,jandarmii…sunt in vacanta perpetua…nu le controleaza.De acolo pot incepe multe devieri…