COMUNICAT DE PRESĂ: PROIECT „ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE MEDIU ȘI DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI”

COMENTARII