COMUNICAT DE PRESĂ – „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STR. SMIRODAVA, NR. 28”

COMENTARII