Comunicat de presă – Campanie de informare a cetățenilor români care pleacă la muncă în străinătate

Dimensiune text

Inspecția Muncii, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin legea de înființare și organizare, verifică și respectarea prevederilor legale referitoare la protecția cetătenilor români care lucrează în străinătate. Legea 156/2000 reglementează condițiile în care aceste societăți comerciale pot desfășura activitate de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate.

 

Conform legii, agentul de ocupare a forței de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală „selecția și plasarea forței de muncă”, să dispună de spațiul și de dotările necesare pentru buna desfășurare a activității, să aibă încadrat în muncă personal cu experiență în domeniul forței de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele și solicitările de locuri de muncă în străinătate, informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidența lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice și organizații patronale din străinătate, după caz, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă și să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își are sediul.

Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a încheia cu cetățenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conțină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului și modul de soluționare a eventualelor litigii. De asemenea, agenții au obligația de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetățenii români și angajatorii străini și în limba română.

Ca un avertisment lansat de Inspecția Muncii persoanelor care vor să lucreze în străinătate, precizăm următoarele:

– înainte de a apela la serviciile unei societăți comerciale ce are ca activitate principală „selecția și plasarea forței de muncă”, solicitanții locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea își are sediul în vederea solicitării de informații referitoare la înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă și sancțiunile aplicate firmei, dacă a fost cazul;

– de asemenea, trebuie să verifice dacă, la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate, acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente: țara de reședință, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare – adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii și a condițiilor de muncă, timpul de muncă și de repaus, durata contractului individual de muncă, condițiile de salarizare, condițiile de transport, locuit, condițiile de protecție socială;

– de asemenea, avertizăm asupra faptului că persoanele fizice nu au dreptul să exercite activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate.

Cetățenii români care au fost escrocați în Cehia de către angajatori cehi și români sînt din județele Iași, Harghita, Covasna și Botoșani, din zone montane, izolate, unde silvicultura este ocupația de bază, iar populația este săracă și neinformată.

Drept urmare, Inspecția Muncii va declașa campania de informare a cetățenilor din aceste zone cu sprijinul primăriilor din județele identificate, inspectorii de muncă vor participa la întruniri cu cetățenii din comune și vor difuza ghiduri despre munca în străinătate, pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente.

 

Inspector General de Stat,

Dantes Nicolae BRATU


COMENTARII

WORDPRESS: 0