Comuna Văleni, tezaur de tradiţii, istorie şi viaţă spirituală

Fiii satului se vor aduna duminică, de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel, în parcul dendrologic din Văleni, pentru a sărbători ziua comunei. Comunitatea împlineşte zece ani de la reînfiinţarea comunei Văleni.

Este o tradiţie ca, în ultima duminică din luna iunie, la Văleni să se adune fiii satului pentru a sărbători ziua comunei. Muzica populară, voia bună şi omenia sunt ingredientele pe care autorităţile locale le promit localnicilor şi invitaţilor la cea de-a X-a ediţie a Zilei comunei Văleni. Grătarul, berea, vinul, băuturile răcoritoare, precum şi micul comerţ cu suveniruri vor contribui la atractivitatea acestei sărbători. Oaspeţii – primari, oameni de afaceri, politicieni, prieteni – sunt aşteptaţi duminică, 29 iunie, începând cu orele 13.00, în parcul dendrologic din Văleni, să participe la marea sărbătoare a comunităţii. „Este o ediţie aniversară. Împlinim zece ani de la reînfiinţarea comunei. În aceşti ani, am muncit împreună şi vrem să ne bucurăm împreună”, a spus Ionel Stoleru, primarul comunei Văleni.

Pentru gospodarii acestei comune, un asemenea eveniment se situează printre puţinele din an când au răgazul să se odihnească şi să se bucure de roadele muncii lor. 

SONY DSC495 de ani de la construcţia bisericii din Văleni

Sărbătoarea va începe încă de dimineaţă, când localnicii vor fi prezenţi la slujba de la Biserica din Văleni, cu hramul „Sfinţii 40 de Mucenici”, monument istoric. Biserica a fost ridicată în anul 1519, de boierul Cozma Șarpe, în stilul monumentelor religioase din vremea lui Ștefan cel Mare. Pe pisania păstrată deasupra intrării scrie: „Cu voia lui Dumnezeu, eu, robul lui Dumnezeu, Cozma Șarpe postelnic a zidit hram la curtea din Șcheia, întru numele Sfinţilor celor 40 de Mucenici din Sevastia, pe vremea binecredinciosului Domn Io Ștefan Voievod şi s-a săvârşit în acelaşi an, luna iunie 22”.

Între anii 1878 – 1879, Ecaterina Văleanca, proprietara moşiei, a construit un zid de incintă în jurul bisericii, cu o clopotniţă masivă deasupra intrării, conferind ansamblului aspectul unei mănăstiri întărite. Tot în aceeaşi perioadă s-a construit conacul familiei Stârcea.

Prin grija boierilor Elisabeta şi Ion Stârcea, biserica a beneficiat de unele reparaţii. Biserica a fost sfinţită pentru prima oară în anul 1864, fiind resfinţită în anul 2006, odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare şi de restaurare a bisericii.

Valoarea întregului ansamblu a crescut şi prin amenajarea parcului dendrologic de către Victor Stârcea, urmaşul baronului Ion Stârcea, pe o suprafaţă de 3,5 hectare. Parcul cuprinde specii rare de arbori, printre care arborele de lalea.

Școala din localitatea Moreni

Școala din localitatea Moreni

149 de ani de învăţământ la Văleni 

Școala din Văleni funcţionează din anul 1865, ca urmare a „Legii asupra instrucţiunii publice” din 1864, din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. La început, şcoala a funcţionat în case preoţeşti şi boiereşti. Între anii 1880 şi 1887, potrivit testamentului Ecaterinei Stârcea, născută Eni Văleanca, din 6 martie 1880, s-a alocat suma necesară pentru a se construi „Școala Ecaterina Stârcea”.

Prin aplicarea Legii de reformă a învăţământului din anul 1948, în satul Văleni a luat fiinţă ciclul gimnazial, care a funcţionat în localul fostului conac boieresc. Școala a beneficiat de internat, până în anul 1960, unde erau cazaţi copii din satele Boteşti, Cârlig, Ruginoasa, Briţcani, Tupilaţi, Homiceni, Talpa. Timp de patru ani, şcoala din Văleni a funcţionat şi cu clasele IX – X. În anul 2010, elevii au fost redistribuiţi la şcoala din Moreni, deoarece conacul boieresc a fost retrocedată urmaşilor boierului Stârcea. Atunci, Ministerul Educaţiei a aprobat proiectul de construcţie a unei noi şcoli. Lucrările au început în 2008, dar nu au depăşit faza de temelie, pentru că fondurile s-au oprit după prima rundă de finanţare. „Este cea mai mare nemulţumire a noastră. Facem, de şase ani, demersuri către instituţiile abilitate ale statului pentru continuarea lucrărilor la noua şcoală. Sperăm să primim un răspuns pozitiv, deoarece este un obiectiv important pentru comuna noastră”, a spus primarul Ionel Stoleru.

primaria valeniZece ani de muncă şi proiecte

Aşezarea satului Văleni şi a celorlalte sate din comună pe terasa râului Moldova, suprafeţele mari de pădure, precum şi condiţiile bune oferite de teren, au fost câteva elemente care au permis o intensă locuire, din cele mai vechi timpuri.

De la reînfiinţarea comunei s-au împlinit zece ani. În această perioadă, autorităţile locale au făcut investiţii în modernizarea clădirii în care funcţionează sediul administrativ, au fost consolidate poduri şi podeţe, a fost construită o şcoală în satul Munteni, a fost modernizată şcoala din satul Moreni şi a fost reabilitat căminul cultural din Văleni. „Am reînfiinţat comuna Văleni cu dorinţa de a transforma această zonă săracă într-una demnă de respect, în care locuitorii să se bucure de condiţii bune de viaţă. Drumul nu a fost uşor. În aceşti ani, am putut iniţia şi duce la bun sfârşit proiecte care au schimbat faţa comunei”, a spus primarul comunei Văleni.

Parcul dendrologic din Văleni

Parcul dendrologic din Văleni

Autorităţile locale au căutat soluţii pentru a primi finanţare la proiectele de modernizare a drumurilor comunale. „Anul trecut, am început modernizarea drumului comunal DC 181 Moreni – Munteni, pe o distanţă de 2,5 kilometri, iar pe un kilometru s-a reuşit asfaltarea, rămânând ca lucrările pe cealaltă porţiune de drum, în lungime de 1,5 kilometri, să fie finalizate în anul 2014, un proiect care se realizează cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării”, a spus primarul Ionel Stoleru.

Autorităţile locale susţin anual cu bani elevii care învaţă la liceele din judeţ. Totodată, şcolarizarea şi integrarea rromilor pe piaţa muncii, precum şi sprijinirea tinerilor din comună au devenit preocupări permanente ale primarului Ionel Stoleru.

O atenţie deosebită este acordată bătrânilor. Comuna Văleni este cunoscută ca o oază de longevitate. Peste 249 de persoane au vârste de peste 70 de ani. Aerul curat şi viaţa cumpătată este secretul celor care ating 100 de ani.

Parcul dendrologic din Văleni

Parcul dendrologic din Văleni

Proiectele comunei Văleni pentru anul 2014

Pentru anul 2014, autorităţile locale de la Văleni au în plan implementarea câtorva proiecte. „Vom continua proiectele de modernizare a drumurilor comunale, reabilitarea celor două cămine culturale în satele Moreni şi Văleni, modernizarea şi reabilitarea sediului Consiliului Local şi a postului de poliţie, construirea unei grădiniţe cu trei săli de clasă în satul Văleni, modernizarea iluminatului public pe drumul judeţean DJ 157A, în satele Moreni, Văleni şi David, extinderea reţelei electrice în satele Văleni şi Moreni, pe o distanţă de doi kilometri, înfiinţarea unui sistem de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare. Sper să reuşim ceea ce ne-am propus, pentru că toate eforturile noastre sunt îndreptate pentru dezvoltarea comunei”, a spus Ionel Stoleru, primarul comunei Văleni.


COMENTARII

WORDPRESS: 0