Comuna Săbăoani: exemplu de bună practică în implementarea proiectelor

Dimensiune text

Investițiile realizate în cele două localităţi componente ale comunei – Săbăoani şi Traian – au vizat toate sectoarele vieții sociale. Autoritățile locale au întocmit proiecte pe termen lung pentru modernizarea și promovarea imaginii comunei. Înţelegere şi transparenţă sunt principalele direcţii după care primarul Valeria Dascălu îşi desfăşoară activitatea.

Primăria Săbăoani

Primăria Săbăoani

Comuna Săbăoani, cea mai mare unitate administrativ – teritorială din judeţul Neamţ, este un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor propuse. Condusă cu „mână de fier” de Valeria Dascălu, comuna a cunoscut în ultimii ani o semnificativă dezvoltare economică şi socială. În ciuda tuturor greutăților, primarul Valeria Dascălu a reușit să facă din Săbăoani o comună modernă, de talie europeană, cu care sătenii se mândresc şi pe care vizitatorii o apreciază.

Aspectul vechii aşezări s-a schimbat radical, aşa cum localnicii aşteptau. Administrația are o viziune nouă de dezvoltare a comunei. S-au realizat lucrări de modernizare a drumurilor, s-a reuşit introducerea utilităţilor, modernizarea sediului administrativ, a unităţilor de învăţământ din cele două unităţi componente – Săbăoani şi Traian -, a căminului cultural şi bibliotecii comunale, precum şi a altor obiective de interes pentru comunitate.

Primarul Valeria Dascălu a adus mai aproape de locuitorii comunei un serviciu public necesar –  Evidenţa Populaţiei – care vine în întâmpinarea locuitorilor comunei Săbăoani, dar şi a celor din comunele vecine – Boteşti şi Gherăeşti.

Valeria Dascălu a înfrânt prejudecăţile multor localnici, şi nu numai, care considerau că funcţia de primar este destinată exclusiv bărbaţilor. Atât în sectorul zootehnic, unde a lucrat după absolvirea facultăţii, dar şi în învăţământ, activând ca profesor la Clubul Copiilor şi la Liceul Agricol din localitate, actualmente Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, s-a remarcat prin profesionalism, corectitudine şi dăruire. „Ca primar, mi-am centrat atenția asupra soluționării problemelor majore ale comunității locale, spre cererile venite din partea cetățenilor. Gestionarea multitudinii de probleme pe care le ridică comunitatea locală este preocuparea mea zilnică. În aceste demersuri sunt ghidată de funcţionarii primăriei, de Consiliul Local şi, nu în ultimul rând, de ochiul critic al celor care mi-au încredinţat, de patru ori, administrarea comunei. Principalul meu obiectiv a fost asigurarea unor condiţii decente de trai pentru locuitorii comunei, prin dezvoltarea, în principal, a infrastructurii rutiere, extinderea reţelei de apă şi de canalizare, extinderea reţelei de gaz metan şi extinderea reţelei de curent electric. Cele mai multe proiecte planificate au fost realizate sau sunt în curs de implementare, la acest moment aflându-se în diferite stadii de execuție. Am asigurat transparenţă în ceea ce priveşte cheltuirea banului public şi am căutat să eficientizez serviciile aparatului primăriei, prin asigurarea unui climat optim de muncă, pentru ca relaţia cu cetăţenii să se ridice la nivelul dorinţelor acestora”, a explicat Valeria Dascălu, primarul comunei Săbăoani.

Proiecte finalizate în 2013

Serviciul de Evidenţă a Populaţiei Săbaoani

Serviciul de Evidenţă a Populaţiei Săbaoani

Gradul de colectare a impozitelor şi taxelor locale a fost, în anul 2013, de 62,39%. Veniturile bugetului local realizate anul trecut au fost de 9.937.890,96 de lei, iar cheltuielile, în sumă de 9.445.735,78 de lei. Registrul Agricol a eliberat 105 adeverinţe pentru obţinerea de subvenţii de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Anul trecut au fost emise 28 de titluri de proprietate. S-au întocmit 138 de dosare de ajutor social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, suma acordată din bugetul local ca subvenţie pentru încălzire fiind de 38.206 de lei. Personalul din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială a întocmit anchete sociale pentru acordarea de ajutoare financiare destinate persoanelor aflate în situaţii de risc.

”Copiii invizibili” din comuna Săbăoani au beneficiat de servicii sociale care au avut ca scop reducerea riscului de separare de familiile lor, de abandon școlar și de scădere a actelor de violență. Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătățirea calității vieții copiilor și părinților aflați în dificultate economică, socială și psihologică.

În anul 2013 au fost finalizate mai multe proiecte. Printre acestea, asfaltarea străzii Păcii, în valoare de 778.328,12 lei, extinderea reţelei de energie electrică pe străzile Toporaşului, Busuiocului, Viorelelor şi Orizontului (239.803,20 lei), achiziţionarea unui sistem de supraveghere video în comuna Săbăoani (78.872,68 de lei), achiziţionarea unui sistem de încălzire centrală în sediul administrativ (41.587,70 de lei), achiziţionarea unui generator electric automat (18.168,48 de lei), realizarea unor studii şi proiectare pentru asfaltarea străzii Muncii (52.000 de lei).

Nu a fost neglijată nici amenajarea trotuarelor în satul Traian, pe o lungime de 4,5 kilometri, iar în Săbăoani, pe o lungime de 2,5 kilometri.

Autorităţile locale au modernizat câteva spaţii din comună, dând posibilitatea unor medici de familie şi stomatologi de a fi mai aproape de locuitorii comunei.

Căminul Cultural

Căminul Cultural

Pentru copiii şi tinerii din comună au fost amenajate două terenuri de sport, unul de fotbal şi unul pentru tenis de câmp, pentru care au fost cheltuiţi peste 160.000 de lei. Dotarea cu calculatoare a bibliotecii comunale prin programul „Biblionet”, precum şi introducerea unui sistem de încălzire modern în instituţie au condus la creşterea numărului de utilizatori ai acesteia.

Prin intermediul Fondului pentru Mediu s-a reuşit înfiinţarea unui parc în localitatea Săbăoani, apreciat de localnicii de toate vârstele. Pentru păstrarea curăţeniei comunei, autorităţile locale au achiziţionat un tractor cu remorcă şi au înfiinţat puncte de colectare dotate cu eurocontainere, amplasate pe întreg teritoriul comunei, pentru a împiedica depozitarea necontrolată a deşeurilor.

Fonduri au fost alocate şi lăcaşurilor de cult din comună, pentru organizarea zilei comunei şi sărbătorirea familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

29 de străzi din comuna Săbăoani, racordate la canalizare

Proiectul „Extinderea reţelelor de canalizare în Roman şi Săbăoani”,  vizează racordarea la reţeaua de canalizare a 29 de străzi din comuna Săbăoani, cu o lungime totală de 17.536 de metri şi 1222 de racorduri. „Reţeaua de canalizare a comunei a fost înfiinţată după ce am finalizat proiectul de alimentare cu apă. Pentru noi, acest proiect este o necesitate, având în vedere că în comună locuitorii şi-au construit gospodării frumoase. Potrivit proiectului, reţeaua de canalizare a comunei trebuie finalizată în luna august 2015”, a precizat inginer Valeria Dascălu, primarul comunei Săbăoani.

Execuţia proiectului este asigurată de firmele SC TLST SRL şi SC Moldocor SA.

Noile cartiere vor fi racordate la energie electrică

Un alt proiect pe care autoritățile locale îl au în vedere este extinderea rețelei de energie electrică în zonele în care tinerii din Săbăoani și-au construit case. ”50 de case noi trebuie racordate la rețeaua de curent electric și la rețeaua de alimentare cu apă”, a spus primarul comunei Săbăoani.

Modernizarea drumurilor comunale este un alt proiect pe care autoritățile locale de la Săbăoani vor să-l finalizeze. Este vorba despre modernizarea a cinci kilometri de drum comunal. Stadiul acestui proiect este avansat, pe toată lungimea prevăzută a fi modernizată fiind aplicat stratul al doilea de asfalt. Proiectul a însemnat costuri de 2 milioane de lei de la bugetul local.

Proiecte care aşteaptă finanţarea

Continuarea lucrărilor de construcție la grădinița din Săbăoani este un proiect la care primarul Valeria Dascălu nu a putut găsi soluţie. ”Lucrările la noua grădiniță au început în anul 2008. Construcția este ridicată la roșu şi este în conservare. Am făcut numeroase demersuri pentru finalizarea obiectivului de investiții, dar nu am primit decât promisiuni. Preşcolarii din comună au nevoie de această clădire, deoarece își desfășoară activitatea într-o clădire improprie”, a spus inginer Valeria Dascălu, primarul comunei Săbăoani.

Autorităţile locale de la Săbăoani au în vedere implementarea unui proiect prin intermediul Grupului de Acţiune Locală „Valea Siretului”. Proiectul vizează modernizarea halei agroalimentare din comună, precum şi asfaltarea a două străzi, însumând 800 de metri şi modernizarea unui drum din satul Traian. Valoarea proiectului este de 200.000 de euro.COMENTARII

WORDPRESS: 0