Prima paginăSocial

Colegiul Tehnic „Petru Poni” a încheiat proiectul „Inclusion on the way to Europe”

Colegiul Tehnic „Petru Poni” a încheiat proiectul „Inclusion on the way to Europe”

Dimensiune text

 

 

În perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2018, Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman a beneficiat de un grant pentru proiectul „Inclusion on the way to Europe” – proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea de bune practici în domeniul şcolar. Partenerii Colegiului Tehnic „Petru Poni” în acest proiect au fost: Kauno „Vyturio” Gimnazija (Lituania) – coordonator european al proiectului, Stålforsskola Sf 2 – Eskilstuna (Suedia) şi Ibrahim Tanriverdi Sosyal Bilimler Lisesi – Samsun (Turcia). Bugetul proiectului a fost de 22.070 de euro, fiind cofinanţat de Comisia Europeană şi aprobat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prin programul Erasmus Plus.

Proiectul şi-a propus să promoveze includerea elevilor care se încadrează în categorii de risc de excludere socială (cei cu lipsă de competenţe de bază, aflaţi în risc de abandon şi elevii cu nevoi speciale), contribuind la favorizarea integrării lor în învăţământul de masă şi societate, să aplice noi strategii educaţionale, pentru depăşirea lipsei de competenţe de bază ale elevilor, în ştiinţă, matematică şi tehnologie, să conducă la aplicarea unor noi metode în domeniul dezvoltării sociale şi emoţionale ale copilului, ca parte a curriculumului practic pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale, să creeze un mediu de învăţare stimulativ şi abordări pentru sprijinirea dezvoltării sociale şi emoţionale a copilului, precum şi să pună la dispoziţia profesorilor, din şcoală şi nu numai, a diferitelor metode de educaţie şi împărtăşirea de bunele practici în domeniul educaţional.

Din analiza sondajelor și a chestionarelor, rezultatele obținute în urma proiectului s-au referit la creşterea numărului de elevi cu rezultate bune la disciplinele din aria STEM, creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea limbii engleze, dezvoltarea și exersarea competențelor TIC ale elevilor, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre cultura ţărilor partenere, precum și la dezvoltarea competenţelor artistice ale elevilor. Prin implicarea în activităţile acestui proiect, elevii au devenit mult mai motivați pentru anumite discipline de studiu, cum ar fi: Matematică, Fizică, Biologie, Istorie, Limba engleză, Geografie, dezvoltându-și potenţialul artistic şi creativ.

„Dimensiunea europeană a tuturor reuniunilor de proiect desfășurate în țările partenere, a oferit oportunități  în context European cu vizarea următoarelor obiective specifice: compararea sistemelor de învăţământ, dezvoltarea competențelor TIC, progres în comunicarea în limba engleză, creșterea motivaţiei elevilor pentru dezvoltarea personală, schimb de bune practici manageriale şi pedagogice și dezvoltarea tehnicilor de predare și a metodelor centrate pe elev pentru îmbunătățirea calității educației, implicarea unui număr mare de elevi în toate activitățile proiectului, promovarea respectului reciproc dintre parteneri, cât și descoperirea tradițiilor și a diversității culturale”, a afirmat coordonatorul proiectului, profesor Mihaela Stan.

Echipa de proiect din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” a fost formată din: profesor Mihaela Stan, responsabil proiect, profesor Mariana Gabriela Dascălu, directorul instituției de învățământ, profesor Mihaela  Pîslaru, director adjunct, contabil Maria Dorobanţu, psiholog Iulia Talmaciu, profesor Dana Păiuș, profesor Elena Apăvăloaei, profesor Monica Drimbe și profesor Antonela Dumea.

 

 

 

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0