Ceai fierbinte pentru lucrătorii expuși la ger

Dimensiune text

Legislația în vigoare obligă angajatorii ca, în perioadele cu temperaturi scăzute extreme, respectiv temperaturi sub -20°C sau temperaturi care, corelate cu condiții de vînt intens – a cărui viteză depășește zece metri pe secundă – să ia toate măsurile pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă.

 

Măsuri vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții salariaților. În instituții și unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituțiilor.

Pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber în perioadele cu temperaturi scăzute extreme, angajatorii trebuie să distribuie ceai fierbinte (0,5 – 1 litru/persoană/schimb), să acorde pauze pentru refacerea capacității de termoreglare – scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător -, dar și echipamente individuale de protecție. Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții salariaților, vor reduce durata zilei de lucru sau vor întrerupe lucrul, cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă. Aceste măsuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin două zile consecutiv.

„Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să asigure: examen medical la angajare și control medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute; primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate de ger; trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă. Neluarea măsurilor de prevenire constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvîrșite în astfel de condiții încît sa fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, se precizează în comunicatul emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț.


COMENTARII

WORDPRESS: 0