Articol publicat în data de: vin, 11 Noi 2016Ce taxe și impozite vom plăti în 2017

 

taxeAutoritățile s-au grăbit față de anii anteriori și au întocmit deja proiectul cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul următor. Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local în ședința ordinară din 17 noiembrie. Pe lângă taxele stabilite la nivel național, romașcanii au de achitat și trei impozite speciale.

În ceea ce privește impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice pentru clădirile rezidențiale și impozitul pe clădirile rezidențiale datorat de persoanele juridice, acestea nu se modifică. Pentru anul 2017, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri nivelul bonificaţiei este de 10%. Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, iar propunerea este ca să se mențină cota de 0,1%, ca în anul 2016. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. În anul 2016 cota a fost de 1,3% și se propune pentru anul 2017 tot cota de 1,3%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, bonificația este tot de 10%.

Nici pentru impozitul pe mijloacele de transport nu sunt modificări și, în același timp, se menține propunerea acordării unei bonificații de 10% pentru plata cu anticipaţie a acestui impozit. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se propune a se reduce cu 50%.

Taxele de concesiune pentru terenurile aflate în folosinţa unor societăţi comerciale care nu le deţin în proprietate rămân la același nivel cu 2016: pentru zona A – 3,2 euro/mp/an; pentru zona B – 2,0 euro/mp/an; pentru zona C – 1,5 euro/mp/an și pentru zona D – 1,0 euro/mp/an.

Trei taxe speciale

Pentru anul 2017, taxa pentru deţinerea câinilor de pază, de agrement şi de vânătoare rămâne la același nivel cu anul în curs. Taxa pentru cei care dețin câini de vânătoare este:  pentru primul câine – 12 lei pe an, pentru al doilea câine şi următorii – de fiecare câine 25 lei pe an. Pentru câinii de agrement: pentru primul câine – taxa este de 32 lei pe an,  pentru al doilea câine şi următorii – de fiecare câine trebuie plătit 40 lei pe an. Prin câini de agrement se înţeleg câinii ţinuţi şi crescuţi în locuinţă. Pentru câinii necesari pazei animalelor, pentru câinii însoţitori ai nevăzătorilor, precum şi pentru câinii de orice fel de până la 6 luni, nu se datorează taxă. Sunt scutite de la plata taxei pentru deţinerea de câini persoanele care locuiesc singure, au un singur câine şi au calitatea de pensionar sau persoană cu handicap. Taxa se plăteşte până la 31 martie inclusiv a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la declarare.

O altă taxă specială este pentru protecţia civilă. Taxa anuală propusă este de 2 lei pentru fiecare persoană fizică deținătoare de locuință și de 20 de lei pentru contribuabili persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor, fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul, reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau/și bunuri impozabile pe raza municipiului Roman.

Ultima taxă specială este pentru salubrizare, pentru întreținerea și curățenia zonelor publice din municipiul Roman. Se propune ca taxa să fie de 3 lei pentru fiecare persoană fizică deținătoare de locuință și de 30 de lei pentru contribuabili persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice, asociațiilor, fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul, reprezentanța, filiala, puncte de lucru sau/și bunuri impozabile pe raza municipiului Roman. Taxa se datorează anual, cu termen de plată până pe 31 martie, dată după care se vor percepe majorări de întârziere.

 

 

 

Lasă un comentariu

XHTML: Html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Site-ul www.ziarulderoman.ro utilizează cookies. Dacă doriți mai multe informații privind cookies, accesați link-ul Mai multe informații despre cookies!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close