Ce citim

„Rumînii fericiți. Vot și putere de la 1831 pînă în prezent”,
de Cristian Preda

 

Cristian Preda este profesor de științe politice la Universitatea din București, unde predă din 1992. A publicat mai multe volume despre evoluția gîndirii politicii românești, printre care se numără: „Modernitatea politică și românismul”, „Dilemele unui marxist român”, „Occidentul nostru”, „România postcomunistă”, „Introducere în știința politică”, „Eseuri politice”. În volumul de față, Cristian Preda sondează relația dintre vot și putere de la 1831 pînă în prezent, evidențiind elementele care dau sens istoriei sinuoase a politicii electorale. Adresat deopotrivă politologilor și istoricilor, dar și publicului larg, volumul oferă o serie de răspunsuri la întrebări precum: ce sens au cele 101 alegeri organizate din 1831 pînă în zilele noastre?, ce legătură poate fi între deputații din Regulamentul organic și obsesia uninominalului din anii 2000 ? ce efect au avut vidul constituțional din august 1944 și cel din decembrie 1989? etc.

Alegînd ca limită cronologică inferioară anul 1831, Cristian Preda ne propune, în «Rumînii fericiți», o incursiune în istoria votului și a votării, modul de organizare, relația dintre candidați și electorat, maniera în care se instituie mecanismul menit să dea semnificație suveranității naționale. Temele centrale pe care le evocă dilemele votului (de la alternativa monocameralism / bicameralism pînă la clasica interogație privind dezirabilitatea votului universal) sînt cele în funcție de care se va structura cîmpul politic românesc, vreme de aproape două veacuri. Autorul încheie incursiunea în istoria votului într-o notă ilară, anexînd texte din lirica electorală, sloganuri și versificații satirice de campanie care au însuflețit electoratul român din 1831 pînă astăzi„, a precizat Liliana Tiron, administrator al Librăriei „Vasile Alecsandri”.

Volumul, apărut la Editura Polirom, se află în vînzare la Librăria „Vasile Alecsandri” și costă 34,95 lei.


COMENTARII

WORDPRESS: 0