Cât trebuie să plătească bătrânii pentru a fi primiți la Casa Bunicilor

Cât trebuie să plătească bătrânii pentru a fi primiți la Casa Bunicilor

Dimensiune text

 

 

Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice „Casa Bunicilor” din Roman oferă celor 38 de beneficiari găzduire și hrană, asistenţă medicală şi îngrijire, consiliere socială și psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber. Centrul se află în subordinea Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman. Printr-un proiect de hotărâre ce urmează a fi dezbătut în prima ședință ordinară a Consiliului Local din acest an, de joi, 31 ianuarie, se va stabili și costul mediu lunar de întreținere. Funcție de veniturile pe care le au, bunicii trebuie să suporte parte din serviciile oferite în acest centru.

Conform proiectului de hotărâre, costul mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice îngrijite la Casa Bunicilor este în cuantum de: 3.178,57 de lei pe lună pentru persoanele independente și de 3.258,72 de lei pe lună pentru persoanele semi-dependente. Contribuția lunară de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în centru și/sau susținători legali este propusă a fi de: 1.500 de lei pe lună pentru persoanele independente și de 1.580 de lei pe lună pentru persoanele semi-dependente.

„Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii datorează o contribuție de întreținere lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși contribuția stabilită anterior. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere stabilite anterior se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centru, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii. Persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistența Socială Roman, care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează plata contribuției de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local”, se arată în proiectul de hotărâre propus spre aprobare.

Potrivit prevederilor articolului 102 din Legea asistenței sociale – Legea nr. 292/2011 și ale articolului 25 din Legea nr. 17/2000 ,,persoanele care realizează venituri și, după caz, susținătorii legali ai acestora au obligația de a contribui la costurile serviciilor sociale de care beneficiază, iar dacă nu au venituri și nici susținători legali care să datoreze întreținerea acestora sau ale căror venituri nu permit asigurarea contribuției lunare, serviciile sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind susținute din bugetele publice”.

Conform prevederilor legislației privind asistența socială a persoanelor vârstnice, „costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii”.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0