Carduri de sănătate şi pentru coasigurați

De la 1 mai, inclusiv coasiguraţii, care beneficiază de asistenţă medicală gratuită chiar dacă nu contribuie direct la Sănătate, vor trebui să arate cardul de sănătate atunci când se prezintă la medic. 

A mai rămas o săptămână până la demararea sistemului de plată a serviciilor medicale pe baza cardului naţional de sănătate.

Persoanele care sunt coasigurate la Sănătate beneficiază de asistenţă medicală gratuită chiar dacă nu cotizează direct cu bani la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Mii de persoane din judeţul Neamţ sunt înscrise la medicii de familie, se pot trata gratuit în spitale, pot primi reţete gratuite şi compensate, pot face analize gratuite, şi asta pentru că sunt coasigurate la Sănătate. Şi acestea au primit un card naţional de sănătate şi vor fi obligate să îl prezinte la orice vizită la medic, începând cu data de 1 mai 2015.
Coasigurate sunt acele persoane care nu au niciun fel de venituri personale, dar au în familie un membru care şi-a asumat întreţinerea acestora. Aşadar, au dreptul să beneficieze de asigurare, fără plata contribuţiei, soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

Până la momentul în care utilizarea cardului de sănătate devine obligatorie, dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-o adeverinţă eliberată de angajator, în care să fie trecut numele coasiguratului. În caz că nu figurează în evidenţele angajatorilor, pentru a dovedi calitatea de coasigurat, persoana respectivă trebuie să se prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) cu o serie de documente.

„Pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate sunt necesare actul de identitate, documentul care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă”, susţin reprezentanţii CAS Neamţ.


COMENTARII

WORDPRESS: 1
  • Am o persoana coasigurata care nu detine card de sanatate. Cum poate intra in posesia lui?